เปิด 4 ขั้นตอน การจอง ‘1,010 นามสกุลไทย มหามงคล’

เปิด 4 ขั้นตอน การจอง ‘1,010 นามสกุลไทย มหามงคล’
Oopsoi5
31 ธันวาคม 2563 ( 13:55 )
1.3K
เปิด 4 ขั้นตอน การจอง ‘1,010 นามสกุลไทย มหามงคล’

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม กรมการปกครอง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ประกาศว่า กรมการปกครอง ได้เปิดให้บริการ จองชื่อสกุลออนไลน์ “1,010 นามสกุลไทย มหามงคล” โดยว่า

สภากาชาดไทยได้จัดงานกาชาดประจำปี พ.ศ.2563 ในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 19- 29 ธันวาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกลุ่มประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงานกาชาด ทั้งนี้ กรมการปกครองได้จัดให้มีการบริการด้านทะเบียนในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตั้งชื่อสกุลหรือเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความหมาย ที่เป็นสิริมงคล และเป็นชื่อสกุลที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

โดยในงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ กรมการปกครองจึงได้จัดให้มีการบริการ “จองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล” ขึ้น ในงานกาชาดทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์กรมการปกครอง จำนวน 1,010 ชื่อสกุล และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กรมการปกครองได้เปิดให้บริการจองชื่อสกุลทางระบบออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์กรมการปกครอง ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

ขั้นตอนการจองชื่อ

 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ กรมการปกครอง

 

 

 

2.กดที่แสดงรายการชื่อสกุล เพื่อให้เลือกจอง (จะแสดงรายการชื่อสกุล)

 

 

3.เลือกชื่อสกุลที่ต้องการด้วยการกดปุ่ม "จอง"

 

 

4.กรอกรายละเอียดประจำตัวผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อสกุล

 

 

 

 

คำแนะนำ


ผู้จองชื่อสกุลจะต้องไปยื่นคำขอ (แบบ ข.1) เพื่อขอจดทะเบียนชื่อสกุลด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต แล้วแต่กรณี โดยดำเนินการตามขั้นตอนการขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเช่นเดียวกับกรณีปกติ หากไม่ไปยื่นคำขอภายใน 90 วัน ให้ถือว่าผู้จองชื่อสกุลนี้ไม่ประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลดังกล่าว หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายทะเบียนชื่อบุคคล ส่วนการทะเบียนทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-7017 - 19, 0-2791-7049

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

 

ข้อมูล : มติชน

ภาพโดย Jan Vašek จาก Pixabay 

 

++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวข้อง