รีเซต

ในหลวง-ราชินี-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานเงิน-หน้ากากฯ แก่ 'ราชทัณฑ์ปันสุข'

ในหลวง-ราชินี-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานเงิน-หน้ากากฯ แก่ 'ราชทัณฑ์ปันสุข'
มติชน
7 เมษายน 2563 ( 19:35 )
357
ในหลวง-ราชินี-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานเงิน-หน้ากากฯ แก่ 'ราชทัณฑ์ปันสุข'

ในหลวง-ราชินี-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานเงิน-หน้ากากฯ แก่ ‘ราชทัณฑ์ปันสุข’
พระราชทาน – เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 เมษายน ที่ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน 300,000 บาท หน้ากาก Face shield จำนวน 5,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5,000 ชิ้น

โดย พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในฐานะผู้แทนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นผู้เชิญเงิน และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้กรมราชทัณฑ์นำไปใช้เสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในเรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมี ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบเงิน และสิ่งของพระราชทาน

ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ รวมทั้ง ผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์ประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการฯ ซึ่งทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรของกรมราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง