รีเซต

ผู้แทนพระองค์ฯนำสิ่งของพระราชทานมอบแด่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ม.ทับทิมสยาม 03 และ 05 จ.สระแก้ว

ผู้แทนพระองค์ฯนำสิ่งของพระราชทานมอบแด่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ม.ทับทิมสยาม 03 และ 05 จ.สระแก้ว
77ข่าวเด็ด
21 กรกฎาคม 2563 ( 16:18 )
180
ผู้แทนพระองค์ฯนำสิ่งของพระราชทานมอบแด่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ม.ทับทิมสยาม 03 และ 05 จ.สระแก้ว

สระแก้ว – ผู้แทนพระองค์ฯ นำสิ่งของพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 และ 05 จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง เป็นวิกฤตที่แพร่กระจายส่งผลกระทบไปทั่วโลก แม้มาตรการคุมเข้มจะช่วยให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่อีกด้านหนึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนไม่น้อย เช่นกัน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยโปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรหมู่บ้านทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 193 ชุด และหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน 154 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้ง สนับสนุนเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และข้าวอินทรีย์จากแปลงนาสาธิตให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ทั้ง 13 แห่ง

ทั้งนี้ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวินัย โตเจริญ นายอำเภอตาพระยา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทาน พระราชวโวกาสถวายพระพรชัยมคล ขออานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ้าพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง

—————————-

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง