รีเซต

หนองคาย พระราชทานน้ำสรงพระใสวันสงกรานต์

หนองคาย พระราชทานน้ำสรงพระใสวันสงกรานต์
77ข่าวเด็ด
13 เมษายน 2563 ( 03:40 )
220
หนองคาย พระราชทานน้ำสรงพระใสวันสงกรานต์

หนองคาย – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรงหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ ปีแรกที่ชาวหนองคายงดการแห่พระใสรอบเมือง จากโรคระบาดโควิด 19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 เม.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสรงพระพุทธรูปหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ โดยเจ้าพนักงานพิธีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ไปยังพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวหนองคายและชาวลาวเลื่อมใสศรัทธา

จากนั้นพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ได้นำพระสงฆ์สวดมนต์ประกอบศาสนพิธี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน รดสรงที่องค์หลวงพ่อพระใส พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าห่มองค์หลวงพ่อพระใสด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้รัฐบาลมีประกาศคำสั่งงดการจัดกิจกรรมสงกรานต์ทุกชนิด ทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ นับเป็นปีแรกที่ชาวหนองคายไม่ได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ลงจากพระอุโบสถ แห่รอบเมือง ให้ประชาชนได้รดสรงน้ำ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในทุกปีหากไม่มีสถานการณ์โรคระบาด ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมายังวัดโพธิ์ชัยเพื่อร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบเมืองก่อนจะอัญเชิญประทับ ณ ศาลาพลับพลาให้ประชาชนได้รดสรงน้ำอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 5 วัน แล้วจึงอัญเชิญกลับขึ้นสู่พระอุโบสถตามเดิม.

………………………

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง