รีเซต

ผู้แทนประธาน สว.มอบถุงยังชีพพระสงฆ์และอสม.อุตรดิตถ์ สู้ภัยโควิด -19

ผู้แทนประธาน สว.มอบถุงยังชีพพระสงฆ์และอสม.อุตรดิตถ์ สู้ภัยโควิด -19
77ข่าวเด็ด
5 มิถุนายน 2563 ( 00:11 )
238
ผู้แทนประธาน สว.มอบถุงยังชีพพระสงฆ์และอสม.อุตรดิตถ์ สู้ภัยโควิด -19

 

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ประธานกรรมการดำเนินการ จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ผู้แทนนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายทรงเดช เสมอคำ สว.นายธนทัต นิติวราธนกุล กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา และคณะจำนวน 10 คน ร่วมกันมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

 

 

โดย อสม.ถือว่าเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวัง ติดตาม กักตัว และให้ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งผนึกกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ถือว่าเป็นรากฐานอันเข้มแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขไทย ทั้งยังเป็นผลงานระดับโลก ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ชื่นชมว่า อสม.นับเป็นพลังเงียบฮีโร่สู้โควิด-19 และจะเป็นตัวอย่างให้กับหลายประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมโรคโควิด-19 ต่อไป ทาง สว.จึงให้ความสำคัญกับ อสม.อย่างมาก ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 จึงให้ทาง กรรมการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา มามอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจกับการทำงานของ อสม.ตลอดไป

 

 

นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากจะมอบถุงยังชีพให้กับ อสม.เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จำนวน 300 ชุดแล้ว ส่วน อสม.อ.บ้านโคกอีกจำนวน 330 ชุดนั้น จะเดินทางไปมอบในวันต่อไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ อสม.ทุกคน ในการร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 อสม.ถือว่าเป็นบุคคลด่านแรกที่จะต้องเผชิญและสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งไม่น้อยไปกว่าแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ต้องชื่นชมและยอมรับว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลดลงอยู่ในระดับหนึ่งได้นั้น เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของกลุ่ม อสม.ทั่วประเทศที่เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สว.จึงมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ อสม.เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไปในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19

 

หลังจากคณะ สว.มอบถุงยังชีพให้กับ อสม.เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธร (สภ.) เมืองอุตรดิตถ์ เพื่อบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ตู้ปันสุขของ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ จากนั้นเดินทางไปยังวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ เพื่อมอบกระโจมอะคริลิค จำนวน 3 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ให้กับเทศบาลตำบลผาจุก เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับพระสงฆ์วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถจำนวน 50 ชุด โดยพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และจุดสุดท้ายคณะเดินทางไปมอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับนายสังวร อ่อนจันทร์ อายุ 44 ปี นางเครือวรรณ อ่อนจันทร์ อายุ 42 ปี เพื่อสมทบทุนสร้างบ้าน ที่หมู่บ้านชำป่าหวาย หมู่ 6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง