รีเซต

เรียนหนักมาก! นักเรียน เมืองลับแล แบกพานเข่งทุเรียน 30 กิโลฯ ไหว้ครู

เรียนหนักมาก! นักเรียน เมืองลับแล แบกพานเข่งทุเรียน 30 กิโลฯ ไหว้ครู
มติชน
23 มิถุนายน 2565 ( 14:05 )
73
เรียนหนักมาก! นักเรียน เมืองลับแล แบกพานเข่งทุเรียน 30 กิโลฯ ไหว้ครู

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนได้ร่วมกันสำนึกในพระคุณของครู อาจารย์ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี มีวิชาในการใช้ชีวิต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันทำพานไหว้ครู อย่างสวยงาม

 

โดยเน้นการนำทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้พื้นถิ่น และกำลังออกผลผลิตมากในช่วงนี้ มาจัดทำพาน ทั้งชนิดมาเป็นสวนทุเรียน พานต้นทุเรียน พานทุเรียนเป็นลูกๆ และแกะเปลือกพร้อมรับประทานทาน พานข้าวเหนียวทุเรียนแต่ที่ ฮือฮา ที่ทำให้คุณครูยิ้มชอบ และถูกใจเป็นที่สุด เมื่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกันทำพานทุเรียนหลงลับแลมากันแบบ “ยกเข่ง” ช่วยกันยกขึ้นบนเวที เพื่อมอบให้กับคุณครู จำนวน 2 เข่งใหญ่ เข่งละ 30 กิโลกรัม รวมน้ำหนัก 2 เข่ง 60 กิโลกรัมแล้ว ยังมีข้อความ “เรียนหนักมาก” ติดไว้ที่เข่ง เพราะเป็นพี่ ม.3 ต้องเรียนหนักเพื่อสอบเข้าระดับ ม.4 ที่โรงเรียนระดับจังหวัดต่อไปไม่เพียงเท่านี้ ยังมีพานทุเรียน ปักด้วยธูปตัวเลข มาพร้อมปลากระป๋อง เมื่อจุดแล้วมีตัวเลข 3 ตัว ให้ลุ้นกัน และไม่พลาดต้องนำโทรศัพท์มือถือ ถ่ายรูปเก็บไว้

นางนาตยา เกตุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใต้ กล่าวว่า จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กๆไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน แต่ในปีนี้เมื่อเด็กได้มาเรียนที่โรงเรียน จึงดีใจ และพร้อมจะเรียนรู้วิชาอย่างเต็มที่ ด้านครูก็จะตั้งใจสอนความรู้ทั้งใน และนอกตำราอย่างเต็มที่เช่นกัน สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยใต้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 97 คน สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวสวนทุเรียน จึงเน้นด้านการเกษตร ให้นักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริง และส่งผลให้เด็กๆรักและภูมิใจในบ้านเกิด

 

นายดำเนิน เชียงพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลแม่พูล กล่าวว่า ได้ส่งเสริมความรู้การปลูก ดูแล และรักษา การเสียบยอด เปลี่ยนยอดทุเรียน เพาะกล้าทุเรียน การควบคุมให้ทุเรียนมีคุณภาพ พร้อมส่งต่อให้พ่อค้า แม่ค้า โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับทุเรียน และต่อยอดการทำสวนของครอบครัวต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง