รีเซต

รวมไอเดีย "พานไหว้ครู" พร้อมวิธีการทำ รำลึกพระคุณครู วันครู 2566

รวมไอเดีย "พานไหว้ครู" พร้อมวิธีการทำ รำลึกพระคุณครู วันครู 2566
TNN ช่อง16
10 มกราคม 2566 ( 10:35 )
744
รวมไอเดีย "พานไหว้ครู" พร้อมวิธีการทำ รำลึกพระคุณครู วันครู 2566

รวมไอเดีย "พานไหว้ครู" พร้อมวิธีการทำ รำลึกพระคุณครู วันครู 2566 


วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้ทุกคนเป็นคนดีมีวิชาความรู้ ซึ่งถือเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก


วันครู ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 หลังจากได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคีของครู


พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง


การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล


รวมไอเดีย "พานไหว้ครู"


1.  ไอเดีย พานไหว้ครู ง่ายๆ สวยๆ | DIY ง่ายนิดเดียว


2. พานไหว้ครู | พานธูปเทียน
3. พานไหว้ครู  พานบายศรี
4. พานไหว้ครู  พานดอกบัว
5. พานไหว้ครู | พานธูปเทียน 

6. พานไหว้ครู พานหมูกระทะ
7. พานไหว้ครู พานโดเรม่อน
8. พานไหว้ครู | สอนทำพานไหว้ครูดอกไม้


9. พานไหว้ครู  พานคิตตี้

10. พานไหว้ครูแบบง่าย  พานพืชผักสวนครัว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง