เช็กเงื่อนไข "เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์" พร้อมช่องทางลงทะเบียน-วิธีรับเงิน

เช็กเงื่อนไข "เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์" พร้อมช่องทางลงทะเบียน-วิธีรับเงิน
TNN ช่อง16
13 ตุลาคม 2564 ( 14:05 )
27
เช็กเงื่อนไข "เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์" พร้อมช่องทางลงทะเบียน-วิธีรับเงิน

วันนี้ (13 ต.ค.64) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้กรมการขนส่งทางบกจัดทำโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้

หลังจากที่เมื่อวานี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) แล้ว

 

เงื่อนไขแท็กซี่-จักรยานยนต์รับจ้างที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยา

1. ต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564

2. มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ 

3. รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก

4. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


กรณีรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ โดยแบ่งเป็น การช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

และการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง


วิธีรับเงินช่วยเหลือเยียวยาแท็กซี่-จักรยายนต์รับจ้าง

รัฐบาลจะช่วยเหลือโดยโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ ดังนี้

- รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

- รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ


ช่องทางลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาแท็กซี่-จักรยายนต์รับจ้าง

- อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

- กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 

- กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารที่ต้องนำมายื่นของรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยา

1. ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน)

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

4. บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ


อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบอก ได้เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1584

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง