TrueID

กองทัพรถบรรทุกบุกพลังงาน จี้รัฐตรึงราคาน้ำมัน ขู่ขึ้นค่าขนส่ง 10% เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

กองทัพรถบรรทุกบุกพลังงาน จี้รัฐตรึงราคาน้ำมัน ขู่ขึ้นค่าขนส่ง 10% เริ่ม 1 ธ.ค.นี้
มติชน
16 พฤศจิกายน 2564 ( 13:01 )
14
กองทัพรถบรรทุกบุกพลังงาน จี้รัฐตรึงราคาน้ำมัน ขู่ขึ้นค่าขนส่ง 10% เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่กระทรวงพลังงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการรถบรรทุกเคลื่อนขบวนมาที่อยู่ภายใต้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อจัดกิจกรรมเรียกร้องให้ภาครัฐตรึงราคาน้ำมันดีเซล โดยในเวลา 13.00 น.นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน จะเป็นตัวแทนกระทรวงฯ รับหนังสือข้อเรียกร้องจากสมาพันธ์ฯ ต่อไป

 

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางสหพันธ์​ฯ ยืนยันจะไม่ปักหลัก แต่จะทำกิจกรรมหน้ากระทรวงพลังงานราว 1 ชั่วโมง และจะยื่นหนังสือต่อ กระทรวงพลังงานเวลา 14.00 น. ก่อนสลายตัวให้ทันเวลาการวิ่งรถบรรทุก 15.00 น.ตามกฎหมายกำหนด แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นให้รอดู

ทั้งนี้ ยืนยันว่า เนื้อความในหนังสือที่จะยื่นต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังคงเป็นข้อเรียกร้องตามจุดยืนเดิม คือตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ 25 บาทเป็นเวลา 1 ปี ลดภาษีสรรพสามิต, ใช้เงินกองทุนน้ำมันฯมาดูแล ถอดส่วนผสมน้ำมันปาล์มออกจากน้ำมันดีเซล

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสามารถตั้งโต๊ะหารือ เพื่อหาแนวทางการดูแลราคาน้ำมัน ที่เหมาะสมร่วมกัน แต่ควรจะต้องต่ำกว่าราคา 30 บาท/ลิตร​ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลเลือกจะเพิกเฉยไม่รับข้อเรียกร้องใดๆ ตั้งแต่การเคลื่อนไหวในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตลอดจนการหยุดวิ่งรถขนส่ง 20% ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะทำไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ และหลังจากยื่นหนังสือในวันนี้ จะให้เวลาพิจารณาถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน หากไม่มีการเคลื่อนไหว หรือช่วยเหลือใด กลุ่มฯจะประกาศขึ้นราคาขนส่งสินค้าอีก 10% มีผล 1 ธันวาคมนี้ ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง