รีเซต

พาเยือนฐาน 'ปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา' ในกว่างซี

พาเยือนฐาน 'ปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา' ในกว่างซี
Xinhua
25 กันยายน 2565 ( 10:55 )
22
พาเยือนฐาน 'ปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา' ในกว่างซี

หรงสุ่ย, 24 ก.ย. (ซินหัว) -- ฉากชีวิตชาวบ้านง่วนกับการเก็บเกี่ยวข้าวและจับปลาที่เพาะเลี้ยงไว้ในนา ณ ฐานปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา หมู่บ้านเหลียงหล่ง ตำบลหงสุ่ย อำเภอปกครองตนเองหรงสุ่ย กลุ่มชาติพันธุ์เหมียว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง