รีเซต

'กนอ.'​ยันน้ำ 4 อ่างฯหลักพอรับแล้ง วอนเอกชนลดใช้10%

'กนอ.'​ยันน้ำ 4 อ่างฯหลักพอรับแล้ง วอนเอกชนลดใช้10%
มติชน
24 เมษายน 2563 ( 04:00 )
50
'กนอ.'​ยันน้ำ 4 อ่างฯหลักพอรับแล้ง วอนเอกชนลดใช้10%

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อให้ไม่กระทบกับภาคอุตสาหกรรมและประชาชนหลัง การตรวจสอบปริมาณน้ำทั้ง 4 อ่างเก็บนํ้าหลัก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยพบว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนที่ได้มาจากการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์และปริมาณน้ำฝนที่จะไหลเข้าอ่าง คาดการณ์ว่าในเดือนเมษา​ยนจะมีปริมาณน้ำรวม 93.9 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)​ และมีแผนการใช้น้ำอยู่ที่ 88.5 ล้านลบ.ม. ทำให้มีน้ำต้นทุนคงเหลือประมาณ 13.6 ล้านลบ.ม. โดย กนอ.มั่นใจว่าจากปริมาณน้ำดังกล่าวจะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ ใช้งานไปจนถึงเดือนมิถุนา​ยนนี้

“กนอ.มีแผนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกมาโดยตลอด โดยที่จังหวัดระยองได้ทำการเพิ่มนํ้าต้นทุนให้กับ 4 อ่างเก็บน้ำหลัก ได้แก่ การสูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแกด ลุ่มน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ที่มีปริมาณน้ำล่าสุดรวม 10 ล้านลบ.ม. เพื่อนำไปเพิ่มน้ำต้นทุนยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยองขณะที่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มีปริมาณนํ้า 100,000 ลบ.ม.ต่อวัน” นางสาวสมจิณณ์กล่าว

นอกจากนี้ กนอ.ยังได้มีมาตรการเร่งด่วนด้วยการเพิ่มน้ำต้นทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยการนำน้ำจากคลองชากหมากมาผ่านการบำบัด (WWRO) นำกลับมาใช้ใหม่ทำให้มีปริมาณน้ำใช้เพิ่มขึ้น 7,000 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งมาตรการนี้ จะสามารถนำมาใช้ได้ในเดือนมิถุนายนนี้ ขณะที่ในส่วนจังหวัดชลบุรี มีการสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าคลองหลวงรัชชโลทร มายังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ปริมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. เพื่อทดแทนปริมาณน้ำที่ส่งมาจากจังหวัดระยอง

“กนอ.ได้ ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการในนิคมฯมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ อาทิ นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ นิคมฯเอเชีย นิคมฯไออาร์แอล ในการปรับลดปริมาณการใช้น้ำลง 10%” นางสาวสมจิณณ์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง