รีเซต

“บิ๊กป้อม” มอบ “พล.ร.อ.พิเชฐ”ประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ EEC วางแผนทรัพยากร ปี 65

“บิ๊กป้อม” มอบ “พล.ร.อ.พิเชฐ”ประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ EEC วางแผนทรัพยากร ปี 65
มติชน
7 พฤศจิกายน 2563 ( 14:40 )
34
“บิ๊กป้อม” มอบ “พล.ร.อ.พิเชฐ”ประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ EEC วางแผนทรัพยากร ปี 65
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งท่ี 1/2564 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2563 และงบกลาง ปี 2563 พร้อมปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการ
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ยังได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำในโครงข่ายน้ำ EEC และ/การพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาค่าน้ำในพื้นที่ EEC เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง