รีเซต

"EEC" แจง ต่างชาติเข้าลงทุน ยานยนต์-ปิโตรเคมีต่อเนื่อง

"EEC" แจง ต่างชาติเข้าลงทุน ยานยนต์-ปิโตรเคมีต่อเนื่อง
TNN ช่อง16
3 พฤศจิกายน 2565 ( 10:04 )
55
"EEC" แจง ต่างชาติเข้าลงทุน ยานยนต์-ปิโตรเคมีต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี รายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุน 9 เดือนแรกของปีนี้ ระบุว่ามีสถิติขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซี รวม 376 โครงการ เงินลงทุนยู่ที่  246,655 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และคิดเป็น 56% ของมูลค่าคำขอรับ การส่งเสริมทั้งประเทศ โดยมีการกระจายรายจังหวัด แบ่งเป็น ระยอง 91,770 ล้านบาท ชลบุรี 76,037 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา 16,877 ล้านบาท

ในขณะที่มูลค่าการออกบัตรส่งเสริม การลงทุนในช่วง 9 เดือนแรก อยู่ที่ 184,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็น 52% ของการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ โดยอุตสาหกรรมที่เติบโตค่อนข้างดี ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ การเกษตรและแปรรูป และพลังงานทดแทน 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน 65,133 ล้านบาท รองลงมาเป็น ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 34,719 ล้านบาท และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 20,128 ล้านบาท

โดยประเทศที่มีการลงทุนโดยตรง (FDI) มากที่สุดในอีอีซี ได้แก่ ญี่ปุ่น มูลค่า 28,485 ล้านบาท รองลงมาเป็นจีน (ฮ่องกง) มูลค่า 23,080 ล้านบาท และจีน 18,130 ล้านบาท

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง