รีเซต

เปิดวิธีสั่งอาหาร - จ่ายเงิน Food Delivery ผ่าน “เป๋าตัง” ในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3"

เปิดวิธีสั่งอาหาร - จ่ายเงิน Food Delivery ผ่าน “เป๋าตัง” ในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3"
Ingonn
4 ตุลาคม 2564 ( 08:40 )
11.6K
เปิดวิธีสั่งอาหาร - จ่ายเงิน Food Delivery ผ่าน “เป๋าตัง” ในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3"

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จ่าย “คนละครึ่ง” ผ่าน Food Delivery อย่าง Grab และ Lineman ได้แล้ว โดยยังคงเงื่อนไขการใช้สิทธิแบบเดิม คือ รัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

 

 


โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ได้ปรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ จากจำนวน 31 ล้านสิทธิ เหลือเพียง 28 ล้านสิทธิ ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 แต่ถ้าใครยังไม่ได้สมัครคนละครึ่ง แต่อยากได้สิทธิคนละครึ่ง ระยะที่ 3 นี้ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทันที หากใครสมัครเข้าร่วมหลังวันที่ 1 ต.ค.64 จะได้รับวงเงินสำหรับใช้จ่าย 3,000 บาท ส่วนกรณีที่ยังใช้วงเงินรอบแรก 1,500 บาทไม่หมด จะไม่ถูกยึดคืน และยังสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ยาวจนถึงสิ้นปีนี้

 

 

 

เช็กสิทธิใช้ “คนละครึ่ง เฟส 3”


1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 


2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

 


3.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
*ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

 


4.จำนวน 28 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

 

 


ช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ “คนละครึ่ง เฟส 3”


ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com


ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

 

 

หลักเกณฑ์การใช้ “คนละครึ่ง เฟส 3” สำหรับประชาชน


1.สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก

 


2.ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

 


3.การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด

 


4.แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

 


5.ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

 

 


เงื่อนไขการใช้ “คนละครึ่ง” ผ่านบริการ Food Delivery


1.การใช้สิทธิตามโครงการฯ ผ่านระบบของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) (ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform) จะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าเฉพาะประเภทอาหารและ/หรือเครื่องดื่มโดยประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น

 


2.รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น

 


3.ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ เพื่อสั่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ได้ตั้งแต่เวลา 6.00-20.00 น. ของทุกวัน

 


4.ห้ามมีการรับหรือเรียกจะรับการทอนเป็นเงินสดหรือประโยชน์รูปแบบอื่นใดจากการสั่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ว่ากรณีใด

 


5.การซื้อขายอาหารและ/เครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องเป็นการซื้อขายกันจริง โดยประชาชนผู้สั่งและร้านค้าผู้ขายไม่ได้อยู่ ณ สถานที่เดียวกัน และประชาชนผู้สั่งและร้านค้าผู้ขายไม่ใช่บุลคลเดียวกัน

 

 

 

ขั้นตอนการสั่งอาหารผ่านแอป “เป๋าตัง”


1.ลงทะเบียนและได้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3

 


2.ติดตั้งแอปฯเป๋าตังและทำการผูก G-Wallet

 


3.เติมเงิน G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ

 


4.กด ใช้สิทธิ Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่

 


5.กดเมนู สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ

 


6.เลือก ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯที่ด้องการใช้บริการ

 


7.เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ

 


8.ค้นหาร้านค้า / เมนูอาหาร

 


9.ชำระค่าบริการส่งอาหาร

 

 

แอปฯ ฟู้ดเดลิเวอรี่ จะแสดงรายการชำระเฉพาะค่าบริการส่งอาหารเท่านั้น โดยจะต้องชำระตามที่รูปแบบ ฟู้ดเดลิเวอรี่กำหนด และในช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะ Grab Food และ LINE MAN

 

 

 

วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G Wallet


1.รับ Notification และ แสดงรายการแจ้งเตือนเพื่อชำระค่าอาหาร

 


2.ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

 


3.Inbox Message เลือก สถานะรอชำระ

 


4.กดปุ่มชำระเงิน เพื่อชำระค่าอาหาร

 


5.ยืนยันการชำระเงิน

 


6.ใส่รหัส PIN 6 หลัก

 


7.บันทึกสลิป

 


8.ทำรายการสำเร็จ

 

 

หมายเหตุ :


1. Notification และ Inbox Message จะได้รับเมื่อทำการชำระค่าส่งอาหาร ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว


2. แอปฯ “เป๋าตัง” จะรับชำระเฉพาะค่าอาหารที่ทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น (ค่าส่งอาหารชำระผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ)


3. ผู้ใช้งานต้องชำระเงินค่าอาหารผ่าน แอปฯ “เป๋าตัง” ภายใน 5 นาที หลังจากได้รับการแจ้งเตือน

 

 

 

 

 

 

อ่านเงื่อนไขการใช้คนละครึ่ง เฟส 3 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มเติม ที่นี่

 

 

ข้อมูลจาก คนละครึ่ง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง