รีเซต

หวั่นโลกร้อนหนักกว่าโควิด! คาด10ปี อุณหภูมิขึ้นสูง เตรียมรับมือภัยพิบัติและโรคระบาด

หวั่นโลกร้อนหนักกว่าโควิด! คาด10ปี อุณหภูมิขึ้นสูง เตรียมรับมือภัยพิบัติและโรคระบาด
77ข่าวเด็ด
29 กรกฎาคม 2563 ( 07:17 )
110
หวั่นโลกร้อนหนักกว่าโควิด! คาด10ปี อุณหภูมิขึ้นสูง เตรียมรับมือภัยพิบัติและโรคระบาด

อุบลราชธานี-โลกร้อนน่าห่วง หวั่นหนักกว่าโควิด! คาดอนาคตอุณหภูมิอาจพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ประชาชนเตรียมรับมือภัยพิบัติ โรคระบาด คลื่นความร้อน ไฟป่า

พรรณี เสมอภาค Organic Specialist @ Listen Field ที่ปรึกษาสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด , ประธานคณะกรรมการ pgs กินสบายใจ , ที่ปรึกษาโครงการกินสบายใจ เปิดเผยว่า อนาคตอุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้ชัดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานีสูงขึ้น 1.47 องศาเซลเซียล ทั้งนี้เมื่ออุณหภูมิมีการเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบที่มักจะตามมาหลังจากนี้คือไฟป่า,ภัยพิบัติ,คลื่นความร้อน,โรคระบาดในมนุษย์และสัตว์,พืชพันธุ์สูญพันธุ์ อย่างไรก็ตามในอดีตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่ละครั้งจะใช้เวลา 100 ปี จึงจะเพิ่ม 1 องศาเซลเซียล แต่กลับกันปัจจุบันโลกเกิดการแปรผันใช้เวลาเพียง 10 ปี อุณหภูมิเพิ่มเป็น 1.47 องศาเซลเซียล อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากจัดแสดงเป็นเส้นกราฟจะเห็นผลลัพธ์เป็นเส้นกราฟชันพุ่งสูง โดยทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงเป็นอย่างมาก

ส่วนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า พ.ศ. 2521,พ.ศ. 2545,พ.ศ. 2554,พ.ศ.2562 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ใน จ.อุบลฯ ซึ่งหากคิดเป็นระยะเวลาความห่างของแต่ละปีจะได้ พ.ศ. 2521- พ.ศ. 2545 ใช้เวลา 24 ปี,พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2554 ใช้เวลา 9  ปี,พ.ศ. 2554-พ.ศ.2562 ใช้เวลา 8 ปี และในปีที่ผ่านมา จ.อุบลฯ เกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในคราวเดียวกัน แล้วปัจจุบันขณะนี้เดือน ก.ค. 2563 ในพื้นที่ จ.อุบลฯ เริ่มเกิดสถานการณ์แล้ง ซึ่งจากข้อมูลทำให้ได้ศึกษาต่อเกิดสมมติฐานว่า โลกเกิดฤดูกาลเปลี่ยนแปลงหรือแบบแผนการตกของฝนเปลี่ยนไม่ตรงกับฤดูทำการเกษตร โดยในปี 2562 ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบหนัก เกษตรกรไม่มีเมล็ดพันธุ์ใช้เพราะปลูก ไม่มีอาหารและข้าวสำรอง ซึ่งในอนาคตอันใกล้หากเกิดโรคระบาด ยกตัวอย่างโรคโควิด-19 ระลอกสอง ประเทศไทยอาจมีโอกาสเสูงที่จะข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร

ทั้งนี้ด้านการเกษตรกรอนาคตหากโลกอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นถึง 2 องศาเซลเซียล จะส่งผลกระทบให้ พืชผลผลิตลดลง กลุ่มพืชบางชนิดที่ปรับตัวไม่ได้จะเกิดการสูญพันธุ์ แมลงและโรคระบาดในมนุษย์จะแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งจากการคาดการณ์เหตุการณ์เหล่านี้จะน่าเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยสิ่งที่จะชะลอให้อุณหภูมิลดลงได้นั้นคือการปลูกต้นไม้เพิ่มออกซิเจนให้โลก ลดคาร์บอนไดออกไซด์

ส่วนข้อแนะนำและทางรอด พรรณี เสมอภาค กล่าวว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” เรื่องของทรัพยากรอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนต้องหันมาให้ความสำคัญกับอาหารประชาชนบนโลกต้องได้รับอาหารที่พอเพียงมีร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคภัยและเมื่อร่างกายแข็งแรงจึงค่อยมาเพิ่มออซิเจนให้กับโลก ด้านการเกษตรปรับพื้นที่ ลดพื้นที่ทำนา ปลูกพืชพันธุ์ให้หลากหลาย ขุดสระเพิ่มพื้นที่น้ำสำรองน้ำไว้ให้มากที่สุด

และด้านคนเมืองต้องหันมาให้การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มคนผลิตพืชผักและอาหารที่มีส่วนช่วยในกระบวนการลดภาวะโลกร้อนให้มีกำลังใจในการทำต่อ พร้อมลดการใช้กล่องโฟม หันมาใช้ถุงผ้า เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ให้เยอะ พัฒนาสิ่งแวดล้อมเติมก๊าซออกซิเจน ลดการทำลายโลก

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง