รีเซต

เลือกตั้งผู้ว่า 2565 : กกต.ออกประกาศข้อพึงระวัง เลือกตั้งผู้ว่ากทม ส.ก. นายกเมืองพัทยา 22 พฤษภาคม 2565

เลือกตั้งผู้ว่า 2565 : กกต.ออกประกาศข้อพึงระวัง เลือกตั้งผู้ว่ากทม ส.ก. นายกเมืองพัทยา 22 พฤษภาคม 2565
Ingonn
22 พฤษภาคม 2565 ( 08:13 )
541
เลือกตั้งผู้ว่า 2565 : กกต.ออกประกาศข้อพึงระวัง เลือกตั้งผู้ว่ากทม ส.ก. นายกเมืองพัทยา 22 พฤษภาคม 2565

เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ละการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา (สม.) โดย กกต. ได้ประกาศข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย เช็กเลย ก่อนเลือกตั้งวันนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา  โดยระบุไว้ดังนี้

ข้อพึงระวังหลังเวลา 18.00 น. ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

 1. ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

 2. ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง(24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565)

ข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง

 1. ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียง
 2. ห้ามผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
 3. ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มีใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน
 4. ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ
 5. ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
 6. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
 7. ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง
 8. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเสือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้
 9. 9. ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้าง

 

จึงขอย้ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิคชัน "ตาสับปะรด" หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860 , 0 2141 8579 และ 0 2141 8859 หรือศูนย์บริกรสายด่วนเลือกตั้ง 1444

 

 

 

 

ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง