รีเซต

วิธี แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง 2566 ผ่านเว็บเลือกตั้งออนไลน์ ต้องทำอย่างไร? เช็คเลย

วิธี แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง 2566 ผ่านเว็บเลือกตั้งออนไลน์ ต้องทำอย่างไร? เช็คเลย
TrueID
20 พฤษภาคม 2566 ( 07:41 )
278K
1
วิธี แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง 2566 ผ่านเว็บเลือกตั้งออนไลน์ ต้องทำอย่างไร? เช็คเลย

ข่าววันนี้ ไปเลือกตั้ง 2566 ไม่ได้ทําอย่างไร? วันนี้ TrueID มีคำตอบสำหรับใครที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ได้ ต้องรีบทำการ "แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง" โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ ซึ่งต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม 2566 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 

แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง 2566

 1. ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 2. ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม 2566 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 3. แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main  หรือ www.ect.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์”

 

 

3 ขั้นตอนการแจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง ออนไลน์

 

 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะ "แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง" ออนไลน์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คลิกเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 

2. กรอกรายละเอียดในแบบ "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุล
 • วันเดือนปเกิด

 

และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ

 

3. พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

 

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง ด้วยวิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้ง 2566 หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ง่าย ๆ ดังนี้

 

 • เข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา
 • จากนั้นระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ สิทธิ์เลือกตั้ง / เขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง / สถานที่เลือกตั้ง / ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

 

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยต้องออกไปใช้สิทธิ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444

 

รู้หรือไม่? ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง? 

 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องทำความเข้าใจก่อนกากบาทลงคะแนนเสียง และหากใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 จะถูกจำกัดสิทธิตามนี้ 

 

 1. ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
 2. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 3. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน
 4. ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu 

 

บทความเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง 2566

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง