รีเซต

วิธี แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง 2566 ผ่านเว็บเลือกตั้งออนไลน์ ต้องทำอย่างไร? เช็คเลย

วิธี แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง 2566 ผ่านเว็บเลือกตั้งออนไลน์ ต้องทำอย่างไร? เช็คเลย
TeaC
29 มีนาคม 2566 ( 11:30 )
168.7K
วิธี แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง 2566 ผ่านเว็บเลือกตั้งออนไลน์ ต้องทำอย่างไร? เช็คเลย

ข่าววันนี้ ไปเลือกตั้ง 2566 ไม่ได้ทําอย่างไร? วันนี้ TrueID มีคำตอบสำหรับใครที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ได้ ต้องรีบทำการ "แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง" โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ ซึ่งต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม 2566 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 

แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง 2566

  1. ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

  2. ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม 2566 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

  3. แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main  หรือ www.ect.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์”

 

 

3 ขั้นตอนการแจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง ออนไลน์

 

 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะ "แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง" ออนไลน์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คลิกเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 

2. กรอกรายละเอียดในแบบ "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

  • เลขประจำตัวประชาชน
  • รหัสหลังบัตรประชาชน
  • ชื่อ-นามสกุล
  • วันเดือนปเกิด

 

และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ

 

3. พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

 

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง ด้วยวิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้ง 2566 หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ง่าย ๆ ดังนี้

 

  • เข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา
  • จากนั้นระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ สิทธิ์เลือกตั้ง / เขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง / สถานที่เลือกตั้ง / ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

 

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยต้องออกไปใช้สิทธิ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444

 

บทความเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง 2566

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง