รีเซต

เลือกตั้ง 66 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 เมื่อไหร่?

เลือกตั้ง 66 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 เมื่อไหร่?
TrueID
15 มีนาคม 2566 ( 17:19 )
1.8K
เลือกตั้ง 66 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 เมื่อไหร่?

ข่าววันนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 เมื่อไหร่? หลังก่อนหน้านี้ "กกต." ได้เตรียมแผนการเลือกตั้งกรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 แล้ว ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 102 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 นั้น การเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 102 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ โดยเบื้องต้น กกต. กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป และเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 เมษายน 2566

 

กางไทม์ไลม์เบื้องต้น เลือกตั้ง ส.ส. 2566

โดยแบ่งเป็น 2 กรณีใหญ่ ๆ ที่เป็นไปได้จะเกิดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 นั่นคือ

 1. กรณีอยู่ครบวาระ
 2. กรณียุบสภา

 

กรณีอยู่ครบวาระ

มีนาคม 2566

 • 23 มี.ค. อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
 • 30 มี.ค. วันสุดท้ายที่คาดว่า พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้
 • 31 มี.ค. กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและประกาศกำหนดวันรับสมัคร

 

เมษายน 2566

 • 3-7 เม.ย. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
 • 11 เม.ย. วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • 14 เม.ย. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
 • 16 เม.ย. วันสุดท้ายในการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 • 26 เม.ย. วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
 • 30 เม.ย. วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง-นอกเขตเลือกตั้ง และแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

พฤษภาคม 2566

 • 1 พ.ค. วันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง
 • 1-6 พ.ค. แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • 3 พ.ค. วันสุดท้ายที่ศาลฏีกาพิจารณาสิทธิสมัคร กรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร
 • 6 พ.ค. วันสุดท้ายที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 • 7 พ.ค. เลือกตั้ง สส ครั้งต่อไป หรือวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
 • 8-14 พ.ค. วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566

 

กรณียุบสภา

 • กำหนดวันเลือกตั้งภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่มีพราะราชกฤษฎีกายุบสภา

 

ระบบเลือกตั้ง ใช้สูตรไหน?

สำหรับระบบเลือกตั้งที่จะใช้ใน ปี 2566 หากกรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นั้น ได้มีการถกเถียงระหว่างประชุมสภาฯ ว่า จะใช้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบใด ระหว่าง

 • สูตรหาร 100 กับ สูตรหาร 500

 

ซึ่งถ้าใช้สูตรหาร 500 จะทำให้เกิดที่นั่งส่วนเกิน (Overhanging seat) แบบเดียวกับในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 และทำให้คะแนนเสียงพึงมีของ ส.ส. 1 ที่นั่งต่ำลง เอื้อต่อการตีความให้พรรคเล็กได้ประโยชน์

 

กระทั่งในเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เกิดเหตุ ส.ส.ไม่มาประชุมจนสภาขาดองค์ประชุม ทำให้การพิจารณาแก้ไขเป็นสูตรหาร 500 ต้องตกไป และกลับไปใช้สูตรหาร 100  ในที่สุด

 

สรุปคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 เป็นไปได้ที่จะใช้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ สูตรหาร 100 นั่นเอง

 

บทความเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง 2566

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง