รีเซต

เลือกตั้ง 66 : เช็คจำนวน ส.ส.-แบ่งเขต ก่อน กกต.ชงลงราชกิจจาฯ ได้ที่นี่!

เลือกตั้ง 66 : เช็คจำนวน ส.ส.-แบ่งเขต ก่อน กกต.ชงลงราชกิจจาฯ ได้ที่นี่!
TeaC
30 มกราคม 2566 ( 17:35 )
319
เลือกตั้ง 66 : เช็คจำนวน ส.ส.-แบ่งเขต ก่อน กกต.ชงลงราชกิจจาฯ ได้ที่นี่!

ข่าววันนี้ เช็คจำนวน ส.ส.-แบ่งเขต กันก่อน สำนักงาน กกต.ส่งเรื่องดังกล่าวให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

 

สำหรับรายละเอียดแต่ละจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 หรือ ส.ส. และแบบแบ่งเขต มีดังนี้

 

กทม.

 • ประชากร 5,494,932 คน จำนวนส.ส. 33 คน 33 เขตเลือกตั้ง

 

ส.ส.-แบ่งเขต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. จังหวัด นครราชสีมา ประชากร 2,630,058 คน จำนวน ส.ส. 16 คน 16 เขตเลือกตั้ง
 2. จังหวัด ขอนแก่น ประชากร 1,784,641 คน จำนวน ส.ส. 11 คน 11 เขตเลือกตั้ง
 3. จังหวัด อุบลราชธานี ประชากร 1,869,806 คน จำนวน ส.ส. 11 คน 11 เขตเลือกตั้ง
 4. จังหวัด บุรีรัมย์ ประชากร 1,576,915 คน จำนวน ส.ส. 10 คน 10 เขตเลือกตั้ง
 5. จังหวัด ศรีสะเกษ ประชากร 1,454,730 คน จำนวน ส.ส. 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง
 6. จังหวัด อุดรธานี ประชากร 1,563,048 คน จำนวน ส.ส. 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง
 7. จังหวัด ร้อยเอ็ด ประชากร 1,291,131 คน จำนวน ส.ส. 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง
 8. จังหวัด สุรินทร์ ประชากร 1,372,910 คน จำนวน ส.ส. 8 คน  8 เขตเลือกตั้ง
 9. จังหวัด ชัยภูมิ ประชากร 1,117,925 คน จำนวน ส.ส. 7 คน 7 เขตเลือกตั้ง
 10. จังหวัด สกลนคร ประชากร 1,145,187 คน จำนวน ส.ส. 7 คน 7 เขตเลือกตั้ง
 11. จังหวัด กาฬสินธุ์ ประชากร 972,101 คน จำนวน ส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง
 12. จังหวัด มหาสารคาม ประชากร 944,605 คน จำนวน ส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง
 13. จังหวัด เลย ประชากร 637,341 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 14. จังหวัด นครพนม ประชากร 716,647 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 15. จังหวัด บึงกาฬ ประชากร 421,684 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 16. จังหวัด ยโสธร ประชากร 531,599 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 17. จังหวัด หนองคาย ประชากร 515,795 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 18. จังหวัด หนองบัวลำภู ประชากร 508,325 คน จำนวนส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 19. จังหวัด มุกดาหาร ประชากร 351,588 จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง
 20. จังหวัด อำนาจเจริญ ประชากร 375,382 คน จำนวนส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง

 

เลือกตั้ง 2566 ภาคเหนือ

 1. จังหวัด เชียงใหม่ มีประชากร 1,792,474 คน จำนวน ส.ส. 11 คน 11 เขตเลือกตั้ง
 2. จังหวัด เชียงราย ประชากร 1,299,636 คน จำนวน ส.ส. 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง
 3. จังหวัด ลำปาง ประชากร 718,790 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 4. จังหวัด ตาก ประชากร 684,140 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 5. จังหวัด น่าน ประชากร 474,539 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 6. จังหวัด พะเยา ประชากร 461,431 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 7. จังหวัด อุตรดิตถ์ ประชากร 442,949 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 8. จังหวัด แพร่ ประชากร 430,669 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 9. จังหวัด แม่ฮ่องสอน ประชากร 286,786 คน จำนวน ส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง
 10. จังหวัด ลำพูน ประชากร 399,557 คน จำนวน ส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง

 

ภาคกลาง

 1. จังหวัด ชลบุรี มีประชากร 1,594,758 คน จำนวน ส.ส. 10 คน 10 เขตเลือกตั้ง
 2. จังหวัด นนทบุรี ประชากร 1,295,916 คน จำนวน ส.ส. 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง
 3. จังหวัด สมุทรปราการ ประชากร 1,360,227 คน จำนวน ส.ส. 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง
 4. จังหวัด ปทุมธานี ประชากร 1,201,532 คน จำนวน ส.ส. 7 คน 7 เขตเลือกตั้ง
 5. จังหวัด นครปฐม ประชากร 921,882 คน จำนวน ส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง
 6. จังหวัด กาญจนบุรี ประชากร 894,283 คน จำนวน ส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง
 7. จังหวัด พระนครศรีอยุทธยา ประชากร 820,417 คน จำนวน ส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง
 8. จังหวัดราชบุรี ประชากร 865,807 คน จำนวนส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง
 9. จังหวัด สุพรรณบุรี ประชากร 830,695 คน จำนวน ส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง
 10. จังหวัด ระยอง ประชากร 759,386 คน จำนวน ส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง
 11. จังหวัด สระบุรี ประชากร 638,582 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 12. จังหวัด สมุทรสาคร ประชากร 589,428 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 13. จังหวัด ลพบุรี ประชากร 735,293 คน จำนวนส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 14. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประชากร 726,687 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 15. จังหวัด สระแก้ว ประชากร 562,816 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 16. จังหวัด เพชรบุรี ประชากร 482,950 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 17. จังหวัด จันทบุรี ประชากร 536,144 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 18. จังหวัด ปราจีนบุรี ประชากร 497,778 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 19. จังหวัด อ่างทอง ประชากร 272,587 คน จำนวน ส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง
 20. จังหวัด นครนายก ประชากร 260,406 คน จำนวน ส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง
 21. จังหวัด ชัยนาท ประชากร 318,308 คน จำนวน ส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง
 22. จังหวัด ตราด ประชากร 227,808 คน จำนวนส.ส. 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง
 23. จังหวัด สิงห์บุรี ประชากร 202,797 คน จำนวนส.ส. 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง
 24. จังหวัด สมุทรสงคราม ประชากร 189,453 คน จำนวนส.ส. 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง

 

ภาคกลางตอนบน

จังหวัด เพชรบรูณ์ ประชากร 973,386 คน จำนวน ส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง

จังหวัด นครสวรรค์ ประชากร 1,028,814 คน จำนวน ส.ส. 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง

จังหวัด พิษณุโลก ประชากร 844,494 คน จำนวน ส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง

จังหวัด สุโขทัย ประชากร 581,652 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร ประชากร 708,775 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง

จังหวัด พิจิตร ประชากร 525,944 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง

จังหวัด อุทัยธานี ประชากร 323,860 คน จำนวน ส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง

 

จำนวน ส.ส.- แบบแบ่งเขต ภาคใต้

 1. จังหวัด นครศรีธรรมราช ประชากร 1,545,147 คน จำนวน ส.ส. 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง
 2. จังหวัด สงขลา ประชากร 1,431,063 คน จำนวน ส.ส. 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง
 3. จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประชากร 1,073,663 คน จำนวน ส.ส. 7 คน 7 เขตเลือกตั้ง
 4. จังหวัด นราธิวาส ประชากร 814,121 คน จำนวน ส.ส. 5 คน 5 เขตเลือกตั้ง
 5. จังหวัด ตรัง ประชากร 638,206 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 6. จังหวัด ปัตตานี ประชากร 732,955 คน จำนวน ส.ส. 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง
 7. จังหวัด กระบี่ ประชากร 480,057 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 8. จังหวัด ภูเก็ต ประชากร 417,891 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 9. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประชากร 553,298 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 10. จังหวัด ยะลา ประชากร 545,913 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 11. จังหวัด พัทลุง ประชากร 521,619 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 12. จังหวัด ชุมพร ประชากร 509,385 คน จำนวน ส.ส. 3 คน 3 เขตเลือกตั้ง
 13. จังหวัด สตูล ประชาการ 325,303 คน จำนวน ส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง
 14. จังหวัด พังงา ประชากร 267,442 คน จำนวน ส.ส. 2 คน 2 เขตเลือกตั้ง
 15. จังหวัด ระนอง ประชากร 194,226 คน จำนวน ส.ส. 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง

 

4 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 1 คน

 1. จังหวัด ตราด 
 2. จังหวัด ระนอง 
 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 
 4. จังหวัดสิงห์บุรี

 

10 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 2 คน

 1. จังหวัด ชัยนาท 
 2. จังหวัด นครนายก
 3. จังหวัด พังงา 
 4. จังหวัด มุกดาหาร 
 5. จังหวัด แม่ฮ่องสอน 
 6. จังหวัด ลำพูน 
 7. จังหวัด สตูล 
 8. จังหวัด อ่างทอง 
 9. จังหวัด อำนาจเจริญ 
 10. จังหวัด อุทัยธานี

 

19 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 3 คน

 1. จังหวัด กระบี่ 
 2. จังหวัด จันทบุรี 
 3. จังหวัด ชุมพร 
 4. จังหวัด น่าน 
 5. จังหวัด บึงกาฬ 
 6. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
 7. จังหวัด ปราจีนบุรี 
 8. จังหวัด พะเยา 
 9. จังหวัด พัทลุง 
 10. จังหวัด พิจิตร 
 11. จังหวัด เพชรบุรี 
 12. จังหวัด แพร่ 
 13. จังหวัด ภูเก็ต 
 14. จังหวัด ยโสธร 
 15. จังหวัด ยะลา 
 16. จังหวัด สระแก้ว 
 17. จังหวัด หนองคาย 
 18. จังหวัด หนองบัวลำภู 
 19. จังหวัด อุตรดิตถ์

 

12 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 4 คน

 1. จังหวัด กำแพงเพชร 
 2. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
 3. จังหวัด ตรัง 
 4. จังหวัด ตาก 
 5. จังหวัด นครพนม 
 6. จังหวัด ปัตตานี 
 7. จังหวัด ลพบุรี 
 8. จังหวัด ลำปาง 
 9. จังหวัด เลย 
 10. จังหวัด สมุทรสาคร 
 11. จังหวัด สระบุรี 
 12. จังหวัด สุโขทัย

 

7 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 5 คน

 1. จังหวัด กาญจนบุรี 
 2. จังหวัด นราธิวาส 
 3. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
 4. จังหวัด พิษณุโลก 
 5. จังหวัด ระยอง 
 6. จังหวัด ราชบุรี 
 7. จังหวัด สุพรรณบุรี

 

5 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 6 คน

 1. จังหวัด กาพสินธ์ 
 2. จังหวัด นครปฐม 
 3. จังหวัด นครสวรรค์ 
 4. จังหวัด เพชรบูรณ์ 
 5. จังหวัด มหาสารคาม

 

4 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 7 คน

 1. จังหวัด ชัยภูมิ 
 2. จังหวัด ปทุมธานี 
 3. จังหวัด สกลนคร 
 4. จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 

5 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 8 คน

 1. จังหวัด เชียงราย 
 2. จังหวัด นนทบุรี 
 3. จังหวัด ร้อยเอ็ด 
 4. จังหวัด สมุทรปราการ 
 5. จังหวัด สุรินทร์

 

4 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 9 คน

 1. จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 2. จังหวัด ศรีสะเกษ 
 3. จังหวัด สงขลา 
 4. จังหวัด อุดรธานี

 

2 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 10 คน

 1. จังหวัด ชลบุรี 
 2. จังหวัด บุรีรัมย์

 

3 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 11 คน

 1. จังหวัด ขอนแก่น 
 2. จังหวัด เชียงใหม่ 
 3. จังหวัด อุบลราชธานี

 

1 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 16 คน

 1. จังหวัด นครราชสีมา

 

1 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 33 คน

 1. กรุงเทพมหานคร

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง