รีเซต

เลือกตั้ง 2566: 180 วันก่อนเลือกตั้ง เปิดวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. มีอะไรบ้าง

เลือกตั้ง 2566: 180 วันก่อนเลือกตั้ง เปิดวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. มีอะไรบ้าง
Ingonn
24 กันยายน 2565 ( 15:22 )
260
เลือกตั้ง 2566: 180 วันก่อนเลือกตั้ง เปิดวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. มีอะไรบ้าง

ข่าววันนี้ เลือกตั้ง 2566 กกต.ให้พรรคการเมืองยึดตามระเบียบกฎหมายเลือกตั้ง ดีเดย์ 24 ก.ย. 2565 เข้าโหมดเลือกตั้ง 100%  โดยการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.บางส่วน ที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตาม ในช่วง 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศหลักเกณฑ์ให้พรรคการเมืองทราบและปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมในช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.นี้ “ถือว่าเข้าโหมดการเลือกตั้ง 100%” 


ทุกอย่างยึดตามระเบียบเดิม หากมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการหาเสียงต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายพรรคการเมืองทั้งหมด เช่น การประชุมใหญ่พรรค การทำไพรมารีโหวต การเปิดตัวผู้สมัคร หรือ ทำโครงการต่างๆ การลงพื้นที่หาเสียง จัดกิจกรรมของพรรคการเมือง การติดป้ายหาเสียง (ต้องทำให้ถูกตามระเบียบทั้งขนาด จำนวน และสถานที่ หากไม่เป็นไปตามระเบียบต้องปลดออก) 


ทั้งนี้ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. (ปี 2560) ในมาตรา 68 กำหนดกรอบระยะเวลาในการหาเสียง (ใช้เป็นครั้งแรก 180 วันก่อนวันเลือกตั้ง กรณีครบอายุของสภาฯ) เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรม มาตรา 73 มาตรา 80 (ลักษณะต้องห้ามวิธีการหาเสียง) มาตรา 158 มาตรา 159 (บทลงโทษหากฝ่าฝืนทั้งจำและปรับ)

 

วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.

ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 68 มาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565”

 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (9) ในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

“(9) กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยวิธีการจัดทำ ขนาด จำนวน และสถานที่ ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด”

 

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ในข้อ 18 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

“(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบนี้”

 

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นหมวด 5 ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ข้อ 18/1 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

"ข้อ 18/1 ให้นำระเบียบนี้มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งด้วย"

 

อ่านประกาศ กกต.ฉบับเต็ม คลิก www.ratchakitcha.soc.go.th

 

ข้อมูล เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง