สำนักพุทธฯสั่งสอบปมเจ้าอาวาสวัดดัง-พระลูกวัด ดื่มแอลกอฮอล์ จัดปาร์ตี้หมูกระทะ

สำนักพุทธฯสั่งสอบปมเจ้าอาวาสวัดดัง-พระลูกวัด ดื่มแอลกอฮอล์ จัดปาร์ตี้หมูกระทะ
มติชน
30 สิงหาคม 2564 ( 17:24 )
52
สำนักพุทธฯสั่งสอบปมเจ้าอาวาสวัดดัง-พระลูกวัด ดื่มแอลกอฮอล์ จัดปาร์ตี้หมูกระทะ

ข่าววันนี้ 30 สิงหาคม 2564 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เผยกรณีเจ้าหน้าที่จับกุมพระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดปันเสา พร้อมพระสงฆ์รวม 6 รูป และฆราวาส 1 รายฐานมั่วสุมดื่มสุราเบียร์เคล้าหมูกระทะ และฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ว่า เรื่องดังกล่าว ได้ประสานไปยังคณะสงฆ์ปกครองแล้ว ให้ใช้อำนาจและหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามพระธรรมวินัย หรือระเบียบของสงฆ์ เนื่องจากกระทบต่อภาพลักษณ์ หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนา ก่อนสรุปเรื่องดังกล่าว เพื่อรายงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบตามขั้นตอน จากนั้นรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เบื้องต้นได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นวาจาแล้ว ก่อนส่ง
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

 

นายเศวต เวียนทอง อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) วิทยาเขตล้านนาในฐานะทนายความ กล่าวว่า คดีดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ
เรื่องการพิจารณาตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ปกครอง ว่ามีความผิดถึงขั้นปาราชิกหรือไม่ เพราะผู้ต้องหายอมรับสารภาพแล้ว ว่าได้กระทำผิดจริง แต่เป็นความผิดแค่ปาจิตตรี มีโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ถึง
ขั้นปาราชิก หากคณะสงฆ์ปกครอง ตัดสินหรือวินิจฉัยคดีดังกล่าว อาจไม่ถูกดำเนินคดีอาญาอีก เพราะได้ตัดสินคดีทางธรรมไปแล้ว

 

 

“ส่วนที่ 2 คดีทางโลก ที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหามั่วสุมก่อความเดือดร้อนรำคาญ และฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ก็ต้องดำเนินการคดีอาญา เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ถ้าไม่
ดำเนินการ อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ม.157 เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนและพยานหลักฐานชัดเจน โดยเฉพาะการมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด 19 แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมหรือคุมขังพระสงฆ์ได้
เพราะกฎหมายไม่อนุญาต ยกเว้นให้คณะสงฆ์ชั้นปกครองให้ปาราชิกหรือสึกออกจากพระก่อน ค่อยดำเนินคดีอาญาตามขั้นตอน ซึ่งเป็นคดีทางโลกตามกฎหมาย เนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสม และสร้าง
ความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาด้วย” นายเศวต กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง