รีเซต

สร้างจุดเปลี่ยนพลังงานไทย ยกระดับแอลกอฮอล์ไทย สู่ Soft Power

สร้างจุดเปลี่ยนพลังงานไทย ยกระดับแอลกอฮอล์ไทย สู่ Soft Power
TNN ช่อง16
28 พฤษภาคม 2567 ( 17:03 )
34
สร้างจุดเปลี่ยนพลังงานไทย ยกระดับแอลกอฮอล์ไทย สู่ Soft Power

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ.ปทุมธานี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วว. โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นสักขีพยาน ระหว่างนายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต และ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กร


ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตแอลกอฮอล์ให้มีคุณภาพ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพลังงานสะอาด และสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การสุรา ในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ เพิ่มผลผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ทางการแพทย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดต้นทุนการผลิตจากกากน้ำตาล และหันมาใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางสังคม


นายณัฐกร ย้ำว่า องค์การสุรามีความมุ่งมั่นในการวิจัยต่อยอดการผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทั้งในการผลิตก๊าซ NGV, LPG, เอทานอลเชื้อเพลิง และอาหาร เพื่อสร้าง Soft Power ให้กับประเทศไทย โดยมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมไทย สร้างความยั่งยืนระยะยาว และมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


นายสัญชัย กล่าวขอบคุณต่อความร่วมมือครั้งนี้ และเชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เอทานอลกลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหลักในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างความได้เปรียบให้กับประเทศไทยยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง