รีเซต

อันดับประเทศที่มีนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากที่สุดในโลก

อันดับประเทศที่มีนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากที่สุดในโลก
TNN ช่อง16
3 มิถุนายน 2567 ( 07:40 )
40
อันดับประเทศที่มีนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากที่สุดในโลก

อันดับประเทศที่มีนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากที่สุดในโลก ซึ่งนักวิจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศนั้น ๆ เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมีสัดส่วนของนักวิจัยปัญญาประดิษฐ์มากถึง 57% ของจำนวนนักวิจัยปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก ในขณะที่ประเทศจีน สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่ง ตามมาเป็นลำดับ


ประโยชน์ของประเทศที่มีนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวนมาก เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และทำให้เกิดระบบการทำงานแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและธุรกิจ เช่น การผลิต การจัดการคลังสินค้า การบริการลูกค้า เป็นต้น การพัฒนาโครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น  


นักวิจัยปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้ออนไลน์แบบปรับตามผู้เรียน (Personalized Learning) ช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ และแนวโน้มตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะและความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น


ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ภาครัฐสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เช่น การวางแผนพัฒนาประเทศ การจัดการทรัพยากร และการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งนี่เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งเท่านั้น และหากประเทศใดมีจำนวนนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มมากขึ้น ประเทศก็จะทันต่อการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าหากประเทศไทยต้องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทียบเท่าประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนนี้จะต้องใช้ความสามารถของศูนย์ข้อมูลมากถึง 114 เท่า ของจำนวนในปัจจุบัน และปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศไทย เช่น คาดว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถลดอุบัติจากการจราจรบนถนนได้ถึง 1,700 ล้านบาทต่อปี


นอกจากนี้ในปี 2024 รัฐบาลไทยได้เริ่มร่างกฎหมายและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน เช่น บริษัท Microsoft ในปี 2024 โดยรัฐบาลไทยมีแผนที่จะเริ่มลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 6 โครงการ ซึ่งต้องการเงินลงทุนรวม 1,500 ล้านบาท โดยแบ่ง 1,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน 30,000 คนที่มาของข้อมูล Kasikornresearch.comยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง