รีเซต

คนละครึ่งเฟส 3 แจก 3,000 บาท กลุ่มไม่เคยรับสิทธิ! คลังจ่อเปิดลงทะเบียน

คนละครึ่งเฟส 3 แจก 3,000 บาท กลุ่มไม่เคยรับสิทธิ! คลังจ่อเปิดลงทะเบียน
มติชน
6 พฤษภาคม 2564 ( 13:27 )
906
คนละครึ่งเฟส 3 แจก 3,000 บาท กลุ่มไม่เคยรับสิทธิ! คลังจ่อเปิดลงทะเบียน

 

ข่าววันนี้ กรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

 

 

 

 

- มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 คนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ระยะเวลาเดือนก.ค.-ธ.ค.64

 

- โครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

 

- ม.33 เรารักกัน กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

 

- ขยายวงเงินให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน ให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม) และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.)

 


- อนุมัติมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนก.พ.-มี.ค.64 ต่อเนื่องถึงเดือนเม.ย.-พ.ค.

 

 

-โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โดยรัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

 

ล่าสุด น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิตามมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 และ 2 นั้น สามารถเข้าร่วมสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในเร็ว ๆ นี้ แต่จะมีการเสนอรายละเอียดมาตรการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ภายในสัปดาห์หน้าก่อน

 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 จะไม่สามารถใช้สิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่รัฐสนับสนุน e-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ได้ ต้องเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่ง

 

 

ส่วนผู้ที่ได้สิทธิเราชนะ และ ม.33เรารักกัน โครงการละ 2,000 บาทนั้น จะได้รับอัตโนมัติไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง