รีเซต

เช็กเงินเข้า! 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน' รับเงินค่าน้ำ ค่าไฟวันนี้

เช็กเงินเข้า! 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน' รับเงินค่าน้ำ ค่าไฟวันนี้
Ingonn
18 พฤษภาคม 2564 ( 07:28 )
2.8K
1
เช็กเงินเข้า! 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน' รับเงินค่าน้ำ ค่าไฟวันนี้

เข้าเดือนพฤษภาคมแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งหมด 6 รายการ พร้อมขยายระยะเวลาการใช้วงเงินเยียวยา “เราชนะ” ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนมิถุนายน 2564 อีกด้วย

 

หลังจากมติครม. ได้มีมาตรการเยียวยาโควิด-19 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จึงได้สิทธิในการช่วยเหลือด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ได้เงินเพิ่ม

คนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

 

เริ่มตั้งแต่เมื่อไร

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

 

ได้เงินเพิ่มทั้งหมดกี่คน

ให้เงินเพิ่มแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.65 ล้านคน และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  (กลุ่มเปราะบาง) จำนวน 2.4 ล้านคน

 

 

วันนี้ True ID ได้รวบรวมสิทธิแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ว่าจะได้รับอะไรบ้างในเดือนพฤษภาคม 2564 และเงินจะได้วันที่เท่าไรมาให้แล้ว

 


วันที่ 1 พฤษภาคม 2564


1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ 

ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก. และบขส.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่สามารถกดเงินสดได้

 

- ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน

- ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

 

ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า ใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา

 

 


2. วงเงินชำระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้


- ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

- ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

 


3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 

โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 


4. ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

 

เมื่อบิลค่าน้ำมา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

 

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

- กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก


- ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

 

 


5. ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

 

เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

 

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

- กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก


- ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก
 

 

 

ประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 


6. เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท 

ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 


1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  

2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 

3. มีบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

 

 

 

“เราชนะ” ขยายรูดซื้อถึง 30 มิถุนายน


สำหรับวงเงินเยียวยา “เราชนะ” ที่โอนเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วนั้น เดิมผู้ถือบัตรฯ จะต้องรูดใช้วงเงินให้หมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ แต่ล่าสุดรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการใช้เงินออกไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินเยียวยาเราชนะมีจำนวน 13.7 ล้านคนทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้มีการใช้จ่ายวงเงินเราชนะตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นับถึงปัจจุบันไปแล้ว 73,503 ล้านบาท

 

 


ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง , ธนาคารกรุงไทย , ทำเนียบรัฐบาล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ โอนแล้ว 7,000 บาท ให้ กลุ่มพิเศษ-ไม่มีสมาร์ทโฟน เช็กสิทธิเลย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง