รีเซต

รีบซื้อ! พันธบัตร เราชนะ 5.5 หมื่นล้าน ใกล้หมดแล้ว รีบติดต่อผ่าน 4 แบงก์

รีบซื้อ! พันธบัตร เราชนะ 5.5 หมื่นล้าน ใกล้หมดแล้ว รีบติดต่อผ่าน 4 แบงก์
ข่าวสด
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:19 )
58
รีบซื้อ! พันธบัตร เราชนะ 5.5 หมื่นล้าน ใกล้หมดแล้ว รีบติดต่อผ่าน 4 แบงก์

จากที่ กระทรวงการคลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มูลค่าหน่วยละ 1 บาท วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (ปีที่ 1-2 : 1.50% ปีที่ 3-4 : 2.00% ปีที่ 5 : 3.00% เฉลี่ย : 2.00%) นั้น

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า ขณะนี้วงเงินจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” คงเหลือเพียง 8,000 ล้านบาทสุดท้าย จากวงเงินรวม 55,000 ล้านบาท จึงขอให้ผู้สนใจรีบติดต่อสอบถามไปยังธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

โดยกระทรวงการคลังจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และ 2.50 ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งผู้ที่มีบัญชีพันธบัตร (Bond Book) แล้ว สามารถซื้อผ่าน Mobile Banking ที่ท่านมี Bond Book ได้ทันทีแบบไม่จำกัดวงเงิน ทั้งนี้ สบน. ห่วงใยในสุขภาพของประชาชนจึงขอให้ประชาชนใช้ช่องทางออนไลน์หรือสอบถามธนาคารตัวแทนจำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง