รีเซต

จัดอันดับ‼️ "โครงการรัฐบาล" ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด!

จัดอันดับ‼️ "โครงการรัฐบาล" ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด!
NewsReporter
13 ธันวาคม 2565 ( 05:16 )
235
จัดอันดับ‼️ "โครงการรัฐบาล" ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด!
จัดอันดับ‼️ "โครงการรัฐบาล" ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด!  นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ที่ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2566 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) และสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล โดยเป็นการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 6,970 ราย ระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม 2565 นั้น พบว่า
 
 
ประเด็นมาตรการ/โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมากที่สุด ผลสำรวจระบุ ได้แก่
 1. โครงการคนละครึ่ง (ร้อยละ 75.8)
 2. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 69.9)
 3. มาตรการลดค่าไฟฟ้า (ร้อยละ 59.2)
 4. โครงการเราชนะ (ร้อยละ 25.1)
 5. โครงการ ม.33 เรารักกัน (ร้อยละ 14.8)
 
 
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา พบว่า
 • ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 42.1 (แบ่งเป็น พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 7.7 และพึงพอใจมาก ร้อยละ 34.4)
 • พึงพอใจระดับปานกลางอยู่ที่ ร้อยละ 41
 • พึงพอใจในระดับน้อย-น้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 14.7
 • ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 2.2
 
 
ทั้งนี้ พบว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้เกษียณอายุ นักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงาน มีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น
 
 
ส่วนด้านความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
 • มีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 35.4 แบ่งเป็นเชื่อมั่นมากที่สุด ร้อยละ 5.8 และเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 29.6
 • ระดับปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 40.8
 • เชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศระดับน้อย-น้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 20.6
 • และไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 3.2
 
ผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2566 มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 1. ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 91.1)
 2. ลดค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา (ร้อยละ 67)
 3. แก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น ราคาพืชตกต่ำ จัดหาตลาดรองรับผลผลิต และราคาปุ๋ยแพง (ร้อยละ 30)
 4. แก้ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 23.4)
 5. เพิ่มมาตรการ/สวัสดิการ/เงินช่วยเหลือเยียวยา เช่น โครงการคนละครึ่ง เพิ่มเงินผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา/ผู้พิการ
 
 
ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง