ศรชล.ภาค 3 เตรียมจัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล.ภาค 3 เตรียมจัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
77ข่าวเด็ด
22 กรกฎาคม 2563 ( 06:17 )
133
ศรชล.ภาค 3 เตรียมจัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พังงา-ศรชล.ภาค 3 เตรียมจัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


ที่โรงแรม เดอะ ลีฟ ออน เดอะ แซนด์ เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผอ.ศรชล.ภาค 3 เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยต่างๆ ใน ศรชล.ภาค 3 ได้ชี้แจงปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีคณะผู้บริหาร ศรชล.ภาค 3 ผู้แทนศรชล.ทุกจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ชองชาติทางทะเล(ศรชล.)จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 โดยศรชล.ภาค 3 รับผิดชอบในพื้นที่ทะเลอันดามัน ซึ่งทัพเรือภาคที่ 3 ปฏิบัติงานร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร ตำรวจน้ำ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในครั้งนี้เป็นการสัมมนาเพื่อนำปัญหาต่างๆจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปี 2564-65 ต่อไป และได้เชิญผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้ามาร่วมทำแผนด้วย เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยปีงบประมาณ 2564 ศรชล.ภาค3 ได้จัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง