รีเซต

ยึดบ้านหรูบนเขาค้อ เจ้าของต่างชาติโชว์หลักฐาน อ้างจนท.ป่าไม้ขายที่ดินให้

ยึดบ้านหรูบนเขาค้อ เจ้าของต่างชาติโชว์หลักฐาน อ้างจนท.ป่าไม้ขายที่ดินให้
มติชน
22 สิงหาคม 2563 ( 10:35 )
138
ยึดบ้านหรูบนเขาค้อ เจ้าของต่างชาติโชว์หลักฐาน อ้างจนท.ป่าไม้ขายที่ดินให้

ยึดบ้านหรูบนเขาค้อ เจ้าของต่างชาติโชว์หลักฐาน อ้างจนท.ป่าไม้ขายที่ดินให้

 

วันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ภายใต้การอำนวยการของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้, พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ยังเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ อ.เขาค้อจ.เพชรบูรณ์ โดยล่าสุดเมื่อเย็นวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ ศปป.4 กอ.รมน.นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชป.ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ นำโดยนายสมชาย ฉิมแย้ม นำชุดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า ซึ่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนว่า มีชาวต่างชาติเข้ามาสร้างบ้านพักตากอากาศหรู บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ อ.เขาค้อ บริเวณบ้านอุทโยภาส หมู่ 13 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบป้ายที่เสาประตูทางเข้าบ้านแจ้งชื่อว่า “พอล โบเลอ” 168 หมู่ 13 ต.เขาค้อ ภายในพบสิ่งปลูกสร้างมีบ้านพักตากอากาศ 1 หลัง, บ้านดิน 1 หลัง และโรงเรือนชั่วคราวทำด้วยไม้ไผ่มุงแฝก 1 หลังใช้สำหรับเก็บไม้และเครื่องมือก่อสร้าง ต่อมานายพอล โบเลอและนายปัญญา สวัสดิมงคล เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ โดยนายปัญญาฯได้แสดงตัวว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจาก “นส.ด.” เป็นข้าราชการระดับผอ.กองฯหน่วยงานหนึ่งในส่วนกลาง นำชี้ขอบเขตที่ดิน นอกจากนี้ยังนำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือสัญญาซื้อขายมาแสดงกับเจ้าหน้าที่พร้อมให้การว่า เมื่อปี 2552 นส.ด.ซื้อที่ดินต่อจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้รายหนึ่งชื่อย่อ “ป.” เนื้อที่จำนวน 16 ไร่เศษในราคา 960,000 บาท และได้ให้เพื่อนชาวอเมริกาชื่อพอล โบเลอ สร้างบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่จึงให้นายปัญญาและนายพอล นำชี้ขอบเขตพื้นที่ครอบครองของนส.ด. และจับค่าพิกัดรอบแปลงที่ดินจำนวน 10 จุด นำมาคำนวณพื้นที่ได้จำนวน 16 – 2 – 48 ไร่ ส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ถูกพาดพิงขายที่ดินให้นส.ด จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า ปัจจุบันเป็นข้าราชการระดับ ผอ.สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯในจังหวัดภาคเหนือ

 

 

ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ทับซ้อนแปลงที่ดิน รอส.จำนวน 2 แปลง ที่มีชื่อเจ้าของคือนายสมบุญ สุวรรณชาติ (18ไร่) และนางใย อินทร์งาม (21ไร่) การยึดถือครอบครองที่ดินของนส.ด. จึงไม่ใช่ผู้ครอบครองรายเดิม เนื่องจากซื้อขายเปลี่ยนมือแล้ว ขัดต่อหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งผู้ซื้อถือว่าเป็นผู้บุกรุกใหม่ และไม่เข้าหลักเกณฑ์ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตามแนวทางคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ซึ่งเห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะเจ้าหน้าจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดกฎหมายจึงตรวจยึดพื้นที่บุกรุกเนื้อที่ 16 – 2 – 48 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเบื้องต้น เป็นเงิน 1,134,219 บาท จากนั้นมอบหมายให้นายบุญสม โตแทนสมบัติ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2(เขาค้อ)เป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เขาค้อ ให้ดำเนินคดีกับ นส.ด. และผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484

 

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับที่ดินแปลงดังกล่าว ในประกาศคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนในการถือครองที่ดินอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีรายชื่อ “นส.ด” ปรากฎแจ้งการครอบครองที่ดินเนื้อที่ 16 ไร่เศษ ประเภทที่อยู่อาศัย พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1,2 ก่อนมติ ครม.วันที่ 21 มิถุนายน 2541 อุทยานไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้สำหรับรายชื่อตามบัญชีฯดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ คทช.อำเภอเขาค้อและคทช.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจะยื่นเสนอต่อ คทช.ส่วนกลางให้พิจารณาให้การเห็นชอบในการจัดสรรที่ดินตามนโยบาย คทช.ตามแนวทางการแก้ไขการบุกรุกและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐใน 4 ตำบลของ อ.เขาค้อ ตามแนวทางของจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง