ป.ป.ช. หวั่นโควิด-19 ประกาศ ผู้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ถึงสิ้นเม.ย.นี้ ให้ส่งไปรษณีย์เท่านั้น

ป.ป.ช. หวั่นโควิด-19 ประกาศ ผู้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ถึงสิ้นเม.ย.นี้ ให้ส่งไปรษณีย์เท่านั้น
มติชน
12 เมษายน 2563 ( 18:33 )
11
ป.ป.ช. หวั่นโควิด-19 ประกาศ ผู้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ถึงสิ้นเม.ย.นี้ ให้ส่งไปรษณีย์เท่านั้น

ป.ป.ช. หวั่นโควิด-19 ประกาศ ผู้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ถึงสิ้นเม.ย.นี้ ให้ส่งไปรษณีย์เท่านั้น

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ว่า สำนักงานคณะกรรมการป.ป.ช. ได้เผยแพร่ประกาศ ข้อความว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชนไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ทราบว่า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 สามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 11000

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง