รีเซต

Into the past :ที่ประชุมองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส มีมติยกย่อง พุทธทาสภิกขุ เป็นบุคคลสำคัญของโลก , สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เปิดซิดนีย์ โอเปราเฮาส์ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (20ต.ค.)

Into the past :ที่ประชุมองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส มีมติยกย่อง พุทธทาสภิกขุ เป็นบุคคลสำคัญของโลก , สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เปิดซิดนีย์ โอเปราเฮาส์ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (20ต.ค.)
TrueID
19 ตุลาคม 2563 ( 08:20 )
1.1K
1
Into the past :ที่ประชุมองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส มีมติยกย่อง พุทธทาสภิกขุ เป็นบุคคลสำคัญของโลก , สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เปิดซิดนีย์ โอเปราเฮาส์ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (20ต.ค.)

Into the past : วันนี้ trueID News จะพาย้อนไปในอดีตของวันนี้ กับเหตุการณ์ที่สำคัญ เรื่องราวสาระน่ารู้ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ จะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน

 

 

Into the past : ประเทศไทย

 


พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) - ที่ประชุมองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส มีมติยกย่อง พุทธทาสภิกขุ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

 

CC BY-SA 3.0

 

พระธรรมโกศาจารย์ นามเดิม เงื่อม พานิช ฉายา อินทปญฺโญ หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค แต่แล้วท่านพุทธทาสภิกขุก็พบว่าสังคมพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแปดเปื้อนเบือนบิดไปมาก และไม่อาจทำให้เข้าถึงหัวใจของศาสนาพุทธได้เลย ท่านจึงตัดสินใจหันหลังกลับมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านอีกครั้ง พร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด.

 

=====

 

 

Into the past : รอบโลก

 

พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) - สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เปิดซิดนีย์ โอเปราเฮาส์ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

 

CC BY 2.5

 

โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จักกันดีทั่วโลก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) หลังคาสีขาวรูปทรงเปลือกหอยของอาคารหลังนี้ใช้กระเบื้องเซรามิกหลายล้านแผ่นจากประเทศสวีเดน และกว่าจะสร้างเสร็จก็ต้องใช้เวลานานกว่า 9 ปี ในความพยายามสร้างหลังคาโค้งดังกล่าว การสร้างอาคารโอเปรา เฮาส์นี้ต้องใช้เงินมากถึง 102 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ไปมากมาย และในที่สุดก็เสร็จลงในปี ค.ศ. 1973 ซึ่งการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในครั้งแรก สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อปี 1973 ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 องค์การยูเนสโกได้รับลงทะเบียนให้โรงอุปรากรซิดนีย์เป็นมรดกโลก.

 

 

==========

 

 

 

 

 

 

 

Into the past : เรื่องราวในวันวาน 19 ตุลาคม

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

ข้อมูล : wikipedia , history

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง