'ท่าด่านซินเจียง' รองรับรถไฟสินค้าจีน-ยุโรปกว่า 3,000 ขบวนในปีนี้

'ท่าด่านซินเจียง' รองรับรถไฟสินค้าจีน-ยุโรปกว่า 3,000 ขบวนในปีนี้
Xinhua Thai
2 กรกฎาคม 2564 ( 14:49 )
10
'ท่าด่านซินเจียง' รองรับรถไฟสินค้าจีน-ยุโรปกว่า 3,000 ขบวนในปีนี้

อุรุมชี, 2 ก.ค. (ซินหัว) -- สถิติจากท่าด่านฮอร์กอส (Horgos Port) ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ชี้ว่าจำนวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปที่เข้าและออกจากท่าด่านฮอร์กอสในปีนี้รวมอยู่ที่ 3,057 ขบวน เมื่อนับถึงวันที่ 30 มิ.ย. โดยมีปริมาณสินค้ารวม 4.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.5 และ 66.8 ตามลำดับ เมื่อเทียบปีต่อปี

 

ในบรรดารถไฟทั้งหมด 3,057 ขบวน แบ่งเป็นรถไฟขาเข้า 695 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 195.7 เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งทำให้จำนวนรถไฟและปริมาณสินค้าที่วิ่งเข้าท่าด่านแห่งนี้ล้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความสามารถในการขนส่งสินค้าของท่าด่านฮอร์กอสเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ด้วยจำนวนรถไฟขาเข้าและขาออกเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ขบวนต่อวัน

 

หลังเสร็จสิ้นการขยับขยายและปรับปรุงใหม่เมื่อปลายปี 2020 โดยมีทั้งบริการถ่ายลำสินค้า การจัดระบบ การตรวจสอบ และพิธีการทางศุลกากรอื่นๆ ตลอดจาการดำเนินการผ่านทางออนไลน์ด้วย ทั้งยังลดระยะห่างในการปล่อยรถไฟแต่ละขบวนจากเดิม 3.5 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง