รีเซต

จีนขุดพบ 'ไม้กางเขนหยก' จากอารามคริสต์นิกายเนสตอเรียนในซินเจียง

จีนขุดพบ 'ไม้กางเขนหยก' จากอารามคริสต์นิกายเนสตอเรียนในซินเจียง
Xinhua
23 มีนาคม 2567 ( 11:31 )
21
จีนขุดพบ 'ไม้กางเขนหยก' จากอารามคริสต์นิกายเนสตอเรียนในซินเจียง

(แฟ้มภาพซินหัว : แหล่งโบราณคดีของอารามคริสตศาสนานิกายเนสตอเรียน ในเมืองถู่หลู่ฟาน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน)

อุรุมชี, 22 มี.ค. (ซินหัว) -- หลังขุดค้นแหล่งโบราณคดีของอารามคริสตศาสนานิกายเนสตอเรียน (Nestorianism) ในเมืองถู่หลู่ฟาน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเป็นระยะเวลานาน 2 ปี จีนก็ได้พบวัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญจำนวนหนึ่ง อาทิ ไม้กางเขนหยก ที่ยังคงอยู่ในสภาพดี

ศาสนาคริสต์นิกายเนสตอเรียน หรือที่ภาษาจีนเรียกว่าจิ่งเจี้ยว เป็นศาสนาคริสต์รูปแบบแรกสุดที่เข้าสู่ประเทศจีน อารามแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ราว 2,500 ตารางเมตร ถือเป็นโครงสร้างที่ยังอยู่ในสภาพดี ภายในประกอบด้วยโถงประกอบพิธีกรรมและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อาทิ ห้องครัว ห้องเก็บไวน์ ห้องสมุด และห้องเก็บของ

หลิวเหวินสั่ว ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น ผู้รับผิดชอบโครงการขุดค้นดังกล่าวระบุว่าหยกเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม การค้นพบไม้กางเขนหยกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าศาสนาคริสต์นิกายเนสตอเรียน ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังจากได้รับการเผยแพร่สู่จีน และแสดงให้เห็นสัญญาณของการปรับตัวให้กลายเป็นจีน (Sinicization)

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีการบันทึกเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้ในรายงานที่นักสำรวจชาวเยอรมันบันทึกไว้ ต่อมาในช่วงปีแรกๆ ของศตวรรษที่ 21 นักโบราณคดีในถู่หลู่ฟานได้ยืนยันตำแหน่งของอารามดังกล่าว ว่าตั่งอยู่ที่ตีนเขาทางทิศใต้ของภูเขาเปลวเพลิงหรือหั่วเยี่ยนซาน โดยอาศัยข้อมูลในหอจดหมายเหตุของเยอรมนี

ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2021 มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นร่วมมือกับสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีแห่งซินเจียง และสถาบันซินเจียงเพื่อการศึกษาถู่หลู่ฟาน เพื่อทำการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งแรกที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ และเริ่มดำเนินการขุดค้นครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2023

หลิว ระบุว่าอารามแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง เป็นสถานที่ทางศาสนาของศาสนาคริสต์นิกายเนสตอเรียนที่หาพบได้ยากทั้งในจีนและทั่วโลก นับเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยิ่ง ปัจจุบันนักโบราณคดีได้ค้นพบเอกสารแล้ว 871 ฉบับจากสถานที่ดังกล่าว

(แฟ้มภาพซินหัว : ไม้กางเขนทำจากไม้ที่ขุดพบในแหล่งโบราณคดีอารามคริสตศาสนานิกายเนสตอเรียน ในเมืองถู่หลู่ฟาน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน) (แฟ้มภาพซินหัว : จิตรกรรมฝาผนังที่ขุดพบในแหล่งโบราณคดีอารามคริสตศาสนานิกายเนสตอเรียน ในเมืองถู่หลู่ฟาน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน) (แฟ้มภาพซินหัว : แหล่งโบราณคดีอารามคริสตศาสนานิกายเนสตอเรียน ในเมืองถู่หลู่ฟาน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง