รีเซต

แผ่นดินใหญ่ระงับลดภาษีศุลกากร 'ผลิตภัณฑ์ไต้หวัน' บางส่วน

แผ่นดินใหญ่ระงับลดภาษีศุลกากร 'ผลิตภัณฑ์ไต้หวัน' บางส่วน
Xinhua
31 พฤษภาคม 2567 ( 22:40 )
28
แผ่นดินใหญ่ระงับลดภาษีศุลกากร 'ผลิตภัณฑ์ไต้หวัน' บางส่วน

(แฟ้มภาพซินหัว : ชายวิ่งข้ามถนนในเมืองไทเป เกาะไต้หวันทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 1 ต.ค. 2019)

ปักกิ่ง, 31 พ.ค. (ซินหัว) -- คณะกรรมาธิการพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแห่งคณะรัฐมนตรีจีน รายงานว่าแผ่นดินใหญ่ของจีนจะระงับการลดหย่อนภาษีศุลกากรของผลิตภัณฑ์ไต้หวันบางส่วน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป เพื่อตอบโต้การจำกัดทางการค้าของเกาะไต้หวัน

รายงานระบุว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากเกาะไต้หวันบางส่วนได้รับอัตราภาษีศุลกากรพิเศษตามกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ECFA) โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประกอบด้วย 134 รายการ รวมถึงนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

อนึ่ง กรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นข้อตกลงทางเศรษฐกิจอันครอบคลุม ซึ่งมุ่งลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน โดยทั้งสองฝ่ายลงนามกรอบความตกลงฯ ในปี 2010 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของฉันทามติ 1992

คณะกรรมาธิการฯ เคยประกาศยกเลิกอัตราภาษีศุลกากรตามกรอบความตกลงฯ ของผลิตภัณฑ์บางส่วนจากไต้หวันเมื่อเดือนธันวาคม 2023 เนื่องจากไต้หวันดำเนินการจำกัดการค้าเพียงฝ่ายเดียวและอย่างเลือกปฏิบัติกับแผ่นดินใหญ่ ซึ่งละเมิดกรอบความตกลงฯ

อย่างไรก็ดี ทางการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ของไต้หวันมิเคยดำเนินมาตรการอันเป็นรูปธรรมใดๆ เพื่อยกเลิกการจำกัดการค้ากับแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ยกเลิกอัตราภาษีศุลกากรตามกรอบความตกลงฯ

ดังนั้นคณะกรรมาธิการฯ มีมติขยายระยะเวลาระงับการลดหย่อนภาษีศุลกากรของผลิตภัณฑ์ไต้หวันบางส่วนตามกรอบความตกลงฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง