รีเซต

ซินเจียงเริ่มผันน้ำสู่ 'แม่น้ำทาริม' สานต่อโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ซินเจียงเริ่มผันน้ำสู่ 'แม่น้ำทาริม' สานต่อโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
Xinhua
23 มีนาคม 2567 ( 11:33 )
20
ซินเจียงเริ่มผันน้ำสู่ 'แม่น้ำทาริม' สานต่อโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

(แฟ้มภาพซินหัว : ส่วนหนึ่งของทางหลวงทะเลทรายสายใหม่ที่ตัดผ่านทะเลทรายทากลามากัน พาดผ่านเหนือแม่น้ำทาริม ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 22 มิ.ย. 2022)

อุรุมชี, 22 มี.ค. (ซินหัว) -- วันศุกร์ (22 มี.ค.) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เริ่มปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงสู่แม่น้ำทาริม ซึ่งเป็นแม่น้ำในแผ่นดินสายยาวที่สุดของจีน อันเป็นงานส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่กำลังดำเนินอยู่ในซินเจียง

ซินเจียงเปิดประตูกั้นน้ำของอ่างเก็บน้ำต้าซีไห่จื่อ ก่อนปล่อยกระแสน้ำลงสู่แม่น้ำทาริม ซึ่งทอดยาว 1,321 กิโลเมตรตามแนวขอบแอ่งทาริมที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง

สำนักบริหารแอ่งแม่น้ำทาริมรายงานว่า การดำเนินการปล่อยน้ำในวันศุกร์ ถือเป็นรอบแรกของโครงการผันน้ำครั้งที่ 25 นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการในปี 2000 โดยจะมีการปล่อยน้ำประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรในระยะเวลา 15 วัน ส่วนรอบสองนั้นจะเริ่มดำเนินการช่วงฤดูร้อน

ทั้งนี้ มีการปล่อยน้ำประมาณ 9.83 พันล้านลูกบาศก์เมตรลงสู่ตอนล่างของแม่น้ำทาริม ระหว่างปี 2000-2023

10 ปีที่ผ่านมา การชลประทานบริเวณตอนกลางและตอนบนของแม่น้ำสายนี้ สร้างความกดดันสูงต่อปริมาณน้ำ ส่งผลให้ช่วงต้นทศวรรษ 1970 แม่น้ำตอนล่างเริ่มแห้งเหือดและสูญเสียต้นไม้ตามแนวริมตลิ่ง

ข้อมูลจากโครงการแสดงให้เห็นว่าการปล่อยน้ำเป็นระยะๆ ช่วยบรรเทาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่เป้าหมายได้ ซึ่งทำให้ระดับน้ำใต้ดินเพิ่มสูงขึ้น จำนวน อีกทั้งความหลากหลายของสัตว์และพืชในพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง