รีเซต

เทศกาล 'ผันน้ำ-หว่านเมล็ด' มรดกวัฒนธรรมในซินเจียง

เทศกาล 'ผันน้ำ-หว่านเมล็ด' มรดกวัฒนธรรมในซินเจียง
Xinhua
19 มีนาคม 2567 ( 17:54 )
15
เทศกาล 'ผันน้ำ-หว่านเมล็ด' มรดกวัฒนธรรมในซินเจียง

ถ่าเสินคู่เอ่อร์ก้าน, 19 มี.ค. (ซินหัว) -- พาชมบรรยากาศเทศกาลผันน้ำและเทศกาลหว่านเมล็ดในอำเภอปกครองตนเองถ่าเสินคู่เอ่อร์ก้าน กลุ่มชาติพันธุ์ทาจิก เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งมีชาวบ้านทุบน้ำแข็งค้างเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำไหล ไถพรวนหว่านเมล็ดพืช แบ่งปันอาหาร และร้องรำทำเพลง

เทศกาลผันน้ำและเทศกาลหว่านเมล็ดนี้มีต้นกำเนิดจากการผลิตทางการเกษตรและวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ โดยไม่มีการกำหนดวันฉลองเทศกาลที่ตายตัวแต่มักจัดขึ้นช่วงวันวสันตวิษุวัตหรือวันชุนเฟินตามปฏิทินจันทรคติจีน

(บันทึกภาพวันที่ 19 มี.ค. 2024)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง