รีเซต

เลือกตั้ง 2566 สภาฯคาดโหวตเลือกนายกฯ 15 ส.ค.นี้

เลือกตั้ง 2566 สภาฯคาดโหวตเลือกนายกฯ 15 ส.ค.นี้
TNN ช่อง16
5 มิถุนายน 2566 ( 08:26 )
98
เลือกตั้ง 2566 สภาฯคาดโหวตเลือกนายกฯ 15 ส.ค.นี้

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทยราษฎร โดยนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในประกาศสำนักงานเลขาธิการสภา  เรื่อง การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า   ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป เมื่อ 14 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาฯ จัดสถานที่เพื่อรับรายงานตัว ที่ อาคารรัฐสภา ชั้นบี 1ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และส.ส. ได้รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง เป็นต้นไป


โดยขอให้ ส.ส.ที่ได้รับการรับรองผลเลือกตั้ง เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการรายงานตัว ประกอบหนังสือรับรองการเลือกตั้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป


นอกจากนี้สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำปฏิทินเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ โดยระบุว่า ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 วรรค 4 กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน


สำหรับในกรณีของของการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ บุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 นั้น สำนักงานสภาฯ คาดว่าเป็นวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเทียบเคียงวันมาจากข้อมูลสภาฯ ชุดที่ 25 อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาดังกล่าวว อาจเร็วขึ้นได้ตามการประกาศผลเลือกตั้งของ กกต.

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNN: https://www.tnnthailand.com/home

ข่าวที่เกี่ยวข้อง