รีเซต

ก.ต.มีมิตตั้ง "ปิยกุล บุญเพิ่ม" นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47

ก.ต.มีมิตตั้ง "ปิยกุล บุญเพิ่ม" นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47
TNN ช่อง16
21 กรกฎาคม 2564 ( 17:59 )
201
ก.ต.มีมิตตั้ง "ปิยกุล บุญเพิ่ม" นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47


 


วันที่ 21 กรกฎาคม 64 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได้ประชุมครั้งที่ 17/2564 ซึ่งวาระสำคัญคือการลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 เนื่องจาก นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในภารกิจของสายการบริหารในวันที่ 30 ก.ย.64 เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย


โดยการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกา จะพิจารณารายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโส ซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติความเหมาะสมตามบัญชีที่มีการเสนอจากอนุกรรมการตุลาการ  ศาลยุติธรรม หรือ อ.ก.ต. 


ซึ่งที่ประชุม ก.ต.วันนี้ มีมติเห็นชอบให้ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม  ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 47 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป โดย น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี


ทั้งนี้ประวัติ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 เกิดวันที่ 28 ต.ค. 2499  ปัจจุบันอายุ 64 ปี 


-จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สำหรับประวัติการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ได้แก่


ปี 2521 นิติกร ปี 2525 ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2526 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ปี 2527 ผู้พิพากษาจ.ร้อยเอ็ด, ปี2530 ผู้พิพากษาจ.ขอนแก่น, ปี 2534 ผู้พิพากษา จ.จันทบุรี ปีเดียวกันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ,ปี 2536-2538 ผู้พิพากษาจ.น่าน,ลำพูน และนครสวรรรค์ ,ปี 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้,


ปี 2542 ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ปีเดียวกันผู้พิพากษาศาลอุธรณ์, ปี2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ,ปี 2551 ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 1 , ปี 2553 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ,ปี2554 ผู้พิพากษาศาลฏีกา ปี 2558 ,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ปี 2560 ประธานศาลอุธรณ์ภาค1  , 2562 ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เเละ 1 ต.ค.63 ดำรงตำเเหน่งปธ.ศาลอุทธรณ์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ได้แก่

-  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธ.ค. 46

-  มหาวชิรมงกุฎ วันที่ 5 ธ.ค. 43


โดยการประชุม ก.ต.ครั้งหน้าวันที่ 27 ก.ค.นี้เวลา 09.00 น.จะมีการพิจารณาระดับ ประธานศาลอุทธรณ์ ,รองประธานศาลฎีกา 


โดยจากการตรวจสอบตามคิวอาวุโส ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ จาก น.ส.ปิยกุล คือ นายพศวัจณ์ กนกนาก ปัจจุบันเป็น รองประธานศาลฎีกา ส่วนที่คาดว่าจะถูกเสนอบัญชีเป็นว่าที่รองประธานศาลฎีกาใหม่อีก 5 คน (หาก ก.ต.ผ่าน) ได้เเก่ 1. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 2. นายพิศิฎฐ์  สุดลาภา ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 3.นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 4.นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เเละ5. นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง