TrueID

เผยบัญชี "เมทินี ชโลธร” จ่อนั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศไทย

เผยบัญชี "เมทินี ชโลธร” จ่อนั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศไทย
TNN ช่อง16
16 กรกฎาคม 2563 ( 21:35 )
331
เผยบัญชี "เมทินี ชโลธร” จ่อนั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศไทย

วันที่ 16 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา เว็ปไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้เปิด เผยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอเเต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาวาระ 1 ต.ค.โดยบัญชี 1 เลื่อนชั้น 4 เป็นชั้น 5 มี 1 บัญชีมีการเสนอ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา โดยหาก ก.ต.มีมติเห็นชอบจะถือว่าเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนเเรกของประเทศไทย


โดยบัญชี  2 เป็นชั้น 4  สับเปลี่ยนตำเเหน่งจำนวน 48 ตำเเหน่ง 

โดยมีตำเเหน่งที่น่าสนใจระดับรองประธานศาลฎีกาดังนี้

น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกาขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งตามลำดับอาวุโสมีโอกาสที่จะขึ้นประธานศาลฎีกาในวาระต่อไปต่อจาก นางเมทินี ซึ่งตำเเหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ถือว่ามีความอาวุโสรองลงมาจากประธานศาลฎีกา
นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกาขึ้นรองประธานศาลฎีกา
นาย พศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์ เเละเศรษฐกิจในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา 
นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลฎีกาขึ้นรองประธานศาลฎีกา
นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสังคำร้องเเละขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาขึ้นรองประธานศาลฎีกา
นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา
นายเสรี เพศประเสริฐ หัวหน้าคณะในศาลฎีกาขึ้นรองประธานศาลฎีกา
นอกจากระดับรองประธานศาลฎีกายังมีตำเเหน่งที่น่าสนใจ เช่น 

นาง นุจรินทร์ จันทร์พรายศรี หัวหน้าคณะในศาลฎีกาขึ้นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ซึ่งปัจจุบันเป็น ก.ต.ที่ได้รับเลือกคะเเนนสูงอันดับ 1 

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ภาค6
นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดสำคัญในภาคเหนือ

โดยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำดังกล่าว นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในฐานะเลขานุการ ก.ต.จะนำเสนอเข้าที่ประชุม ก.ต.ในวันที่ 24 ก.ค.เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบในการเเต่งตั้งโยกย้ายตำเเหน่งบริหารดังกล่าว

สำหรับนาง เมทินี ผู้ถูกเสนอบัญชีรายชื่อประธานศาลฎีกา ปัจจุบันดำรงตำเเหน่งรองประธานศาลฎีกา เเละเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ประวัติการศึกษา จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิต ,สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ , ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก,ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา,ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 4,ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์,ผู้พิพากษาศาลฎีกา,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ,ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา

มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาฯเเละประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนเเละนโยบายด้านอื่นๆของนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา หลายคณะทำงาน เคยนำคณะผู้พิพากษาลงพื้นที่เรือนจำนำร่องเพื่อนำคำร้องใบเดียวให้ผู้ต้องหาเเละจำเลยได้ทราบถึงสิทธิการประกันตัว เเละนโยบายด้านสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานหลายอย่างเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง