TrueID

เปิดมูลค่าตลาด ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม AIS TRUE DTAC ในตลาดหุ้นไทย

เปิดมูลค่าตลาด ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม AIS TRUE DTAC ในตลาดหุ้นไทย
TNN Wealth
30 พฤศจิกายน 2564 ( 16:21 )
76
เปิดมูลค่าตลาด ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม AIS TRUE DTAC ในตลาดหุ้นไทย

เปิดมูลค่าตลาดผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในตลาดหุ้นไทย 3 เจ้าใหญ๋ในตลาดหุ้น มีมูลค่าตามราคาตลาดรวม 872,293 ล้านบาท


โดยผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในตลาดหุ้นไทยเจ้าใหญ่ ๆ มี 3 รายด้วยกัน โดยแต่ละรายมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) หรือบางทีเรียกสั้นๆว่า Market Cap เท่าไหร่กันบ้าง โดยเรียงตามลำดับ ขนาดของ Market Cap ในตลาดหุ้นจากใหญ่ไปเล็กดังนี้


อันดับที่ 1 หุ้น ADVANC หรือผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้แบรนด์ AIS มีจำนวนผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 65,942 ราย มีจำนวนหุ้น 2,973,925,791 หุ้น มีมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 609,654.79 ล้านบาท


อันดับที่ 2 หุ้น TRUE หรือผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้แบรนด์ TRUE มีจำนวนผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 84,929 ราย มีจำนวนหุ้น 33,368,195,301 หุ้น มีมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 155,495.79 ล้านบาท


อันดับที่ 3 หุ้น DTAC หรือผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้แบรนด์ DTAC มีจำนวนผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 29,611 ราย มีจำนวนหุ้น 2,367,811,000 หุ้น มีมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 107,143.45ล้านบาท


โดยหากรวมทั้ง 3 ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในตลาดหุ้นไทยเจ้าใหญ่ในตลาดหุ้น จะมีมูลค่าตลาดรวม 872,293 ล้านบาท และในกรณีที่นับรวม เฉพาะ TRUE กับ DTAC หากควบบริษัทระหว่างกันสำเร็จจริง จะพบว่า บริษัทใหม่ที่ควบรวมมีมูลค่ารวมกันเท่ากับ 262,639.24 ล้านบาท ยังมีขนาดน้อยกว่า ADVANC ซึ่งมีมูลค่าตลาดถึง 609,654.79 ล้านบาท

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง