ศาลเยาวชนสนับสนุนฝึกอาชีพเยาวชน อบรมกิจการร้านกาแฟเบื้องต้น

ศาลเยาวชนสนับสนุนฝึกอาชีพเยาวชน อบรมกิจการร้านกาแฟเบื้องต้น
PakornR
21 ตุลาคม 2564 ( 14:30 )
22
ศาลเยาวชนสนับสนุนฝึกอาชีพเยาวชน อบรมกิจการร้านกาแฟเบื้องต้น

รองอธิบดี ศย.กลาง ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของที่ระลึกแก่เด็กและเยาวชนในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น  รุ่นที่ 1/2564  

 
นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร  มอบของที่ระลึก จากนั้นได้มอบโอวาทในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น  รุ่นที่ 1/2564   ณ ห้องประชุมใหญ่ 7-01 ชั้น 7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


อนึ่ง เยาวชนที่สำเร็จการอบรมบางส่วน เป็นเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของคณะทำงานติดตามด้วยใจของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งคณะผู้พิพากษาสมทบคณะทำงานได้เข้าร่วมให้กำลังใจในพิธีดังกล่าวด้วย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง