รีเซต

ยืมเงินด่วน ไม่เช็คบูโร "เงินเทอร์โบ" กู้เงินถูกกฎหมาย รับเงินสดทันที สูงสุด 100,000 บาท

ยืมเงินด่วน ไม่เช็คบูโร "เงินเทอร์โบ" กู้เงินถูกกฎหมาย รับเงินสดทันที สูงสุด 100,000 บาท
Ingonn
1 พฤศจิกายน 2564 ( 16:17 )
74.1K
4
ยืมเงินด่วน ไม่เช็คบูโร "เงินเทอร์โบ" กู้เงินถูกกฎหมาย รับเงินสดทันที สูงสุด 100,000 บาท

ช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ กู้เงินด่วน ได้เงินสดทันที อนุมัติไว สินเชื่อ "เงินเทอร์โบ" อาจเป็นสินเชื่อที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68% รับเงินสดทันที เต็มจำนวน ไม่เช็คบูโร ไม่เช็คเอกสารรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ เพียงแค่กู้เงิน "สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ" ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ ก็นำรถมาแลกเงินได้ง่ายๆกับ  "เงินเทอร์โบ" กู้เงินถูกกฎหมาย รับเงินสดทันที สูงสุด 100,000 - 500,000 บาท

 

สินเชื่อรถยนต์+มอเตอร์ไซค์ เงินเทอร์โบ ดียังไง?

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68%
 • รับเงินสดทันที เต็มจำนวน
 • ไม่เช็คบูโร ไม่เช็คเอกสารรายได้
 • ไม่ต้องมีคนค้ำ
 • จังหวัดไหนก็จัดได้
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดไม่มีค่าธรรมเนียม

 

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ โดยมีรถจักรยานยนต์เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ ลูกหนี้ยังสามารถครอบครองรถและใช้ประโยชน์ในฐานะผู้ครอบครองรถได้ตามปกติ และลูกค้าต้องมอบเล่มทะเบียนรถไว้เป็นหลักประกันพร้อมทั้งลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องเอาไว้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะทำการติดตามรถและนำรถออกขายเพื่อชำระหนี้ต่อไป

 

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ "เงินเทอร์โบ"

 • จำนวนสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน
 • ผ่อนชำระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน)
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

 

สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลทีเปนเจ้าของกรรมสิทธิรถยนต์โดยมรีถยนต์เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ลูกหนียังสามารถครอบครองรถและใช้ประโยชนใ์นฐานะผคู้ รอบครองรถได้ตามปกติและลูกค้าต้องมอบเล่มทะเบียนรถไว้เปนหลักประกันพร้อมทังลงนามในสัญญาทีเกียวข้องเอาไว้ในกรณีทีลูกค้าผิดนัดชําระหนีบริษัทฯจะทําการติดตามรถและนํารถออกขายเพือชําระหนีต่อไป

 

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ "เงินเทอร์โบ"

 • จํานวนสินเชื่อสูงสุด 500,000 บาท (อาจมีการเปลียนแปลงตามจํานวนเงินทีได้รับอนุมัติ)
 • ระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุด 60 เดือน
 • ผ่อนชําระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน)
 • อัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 24% ต่อป แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)


เงื่อนไขสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสาขาและอยู่อาศัยหรือทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • กรณีรับเงินสดทันทีที่สาขา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บาท
 • รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถยนต์

 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสาขาและอยู่อาศัยหรือทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ
 • ไม่ต้องมีเอกสารรายได้ กรณีขอสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขหลักประกัน

 • รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
  • รถจักรยานยนต์ อายุรถสูงสุด 15 ปี
  • รถยนต์ อายุรถสูงสุด 20 ปี
 • โอนครบ 30 วัน ทำได้ทันที
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68%
 • ปิดสด ลดดอกเบี้ย 100%

 

หลักฐานในการสมัคร

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • หน้าสมุดบัญชี
 • รถที่ต้องการนำมาทำสินเชื่อ

 

ช่องทางการสมัครสินเชื่อ เงินเทอร์โบ

 

สมัครสินเชื่อ เงินเทอร์โบ

 

รายละเอียดสินเชื่อรถยนต์


รายละเอียดสินเชื่อรถมอเตอร์ไซต์

 

 

ข้อมูลจาก เงินเทอร์โบ

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง