ธนาคารโลกเตือน! "ภาวะโลกร้อน" ผลักดันประชากรโลก ทิ้งฐานในอีก 30 ปีข้างหน้า

ธนาคารโลกเตือน! "ภาวะโลกร้อน" ผลักดันประชากรโลก ทิ้งฐานในอีก 30 ปีข้างหน้า
TNN World
15 กันยายน 2564 ( 17:04 )
12
ธนาคารโลกเตือน! "ภาวะโลกร้อน" ผลักดันประชากรโลก ทิ้งฐานในอีก 30 ปีข้างหน้า

Climate Change: รายงานของธนาคารโลกพบว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก อาจผลักดันให้ประชากรโลกกว่า 200 ล้านคน ทิ้งบ้านเรือนถิ่นฐานในอีก 30 ปีข้างหน้า และเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการอพยพ จนกว่าจะมีมาตรการเร่งด่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 

 

ส่วนที่ 2 ของรายงาน ซึ่งธนาคารโลกตั้งชื่อว่า “Groundswell” เผยแพร่ไปเมื่อวันจันทร์ (13 กันยายน) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ซึ่งจะส่งผลผลักดันการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรภายในประเทศ จากสาเหตุด้านภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง, ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น, ผลผลิตด้านการเกษตรที่ล้มเหลว รวมทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนอื่น ๆ ต่อจากรายงานฉบับแรกเมื่อสามปีที่แล้ว

 

 

ครั้งนี้ธนาคารโลก ศึกษาผลกระทบของปัญหาโลกร้อนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก และเอเชียกลางโดยเฉพาะ และให้ตัวเลขว่าภายในปี 2050 หรืออีกราว 30 ปีต่อจากนี้ พื้นที่บริเวณใต้ทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกา จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ประชากรราว 86 ล้านคนถูกผลักออกจากถิ่นที่อยู่ของตน ตามมาด้วยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคือ 49 ล้านคนและเอเชียใต้ 40 ล้านคน

 

 

ธนาคารโลกเตือนด้วยว่า เพื่อชะลอปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของปัญหา และเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ ควรต้องเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงจัดทำนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเตรียม รับมือกับปัญหาเหล่านี้ล่วงหน้า

 

 

ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด จากปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูง และการพัฒนาที่ไม่มีความเท่าเทียม รายงานชิ้นนี้คาดการณ์ว่า จะมีประชากรโลกถึง 216 ล้านคน อพยพออกจากประเทศตัวเองใน 6 ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ลาติน อเมริกา, แอฟริกาเหนือ, ซับซาฮารา แอฟริกา, ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง, เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

 

 

สถานการณ์ที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศที่สุด คือ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับต่ำ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุม แต่โลกก็อาจจะยังเห็นประชาชน 44 ล้านคนทิ้งบ้านเรือนถิ่นฐานของตัวเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง