ชาวจะนะ ยื่นหนังสือ ไล่นายอำเภอ ไม่ลงนามรับรอง รพ.สนามที่เอกชนมอบสถานที่ให้

ชาวจะนะ ยื่นหนังสือ ไล่นายอำเภอ ไม่ลงนามรับรอง รพ.สนามที่เอกชนมอบสถานที่ให้
มติชน
9 กรกฎาคม 2564 ( 09:59 )
25
ชาวจะนะ ยื่นหนังสือ ไล่นายอำเภอ ไม่ลงนามรับรอง รพ.สนามที่เอกชนมอบสถานที่ให้

ชาวจะนะ ส่งหนังสือขับนายอำเภอ หลังไม่ลงนามรับรองโรงพยาบาลสนามทั้งที่เอกชนมอบสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ในขณะที่เทศบาลตำบลจะนะเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงชุมชนหวังสร้างความเข้าใจป้องกันปัญหาระยะยาว

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทำความเข้าใจประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ในพื้นที่ในเรื่องภัยร้ายของโควิด 19 รวมถึงการปฏิบัติตัว ให้รอดพ้นการติดเชื้อและผู้แพร่เชื้อ เน้นการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รวมถึงรถแห่ประชาสัมพันธ์ ที่จะออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตลอดทั้งวัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักรู้ร่วมป้องกัน ทำให้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่น้อยมาก ในขณะที่ผู้ติดเชื้อในอำเภอจะนะนั้นส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่รอบนอก

 

 

นายปรีชา สุขเกษม ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองสงขลาบอกว่า ทางเครือข่ายฯร่วมกับเทศบาลตำบลจะนะ นำร่องการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้ง่ายและสะดวก ร่วมกันป้องกันปัญหาระยะยาว เพราะในขณะนี้ต้องยอมว่าจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้นถึงขั้นวิกฤติแล้ว

 

 

นายสุริยะ ปาล่าเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ กล่าวว่า ทางเทศบาลได้เร่งทำการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเชิงรุก ผ่านทางเสียงตามสาย ที่จะมีทั้งในเรื่องการดูแลตัวเอง เรื่องสถานการณ์การติดเชื้อ เรื่องมาตรการของร้านค้า ร้านอาหาร นอกจากนั้น ตลาดหลักก็ได้ร่วมกับทางเจ้าของตลาดจัดทำมาตรการป้องกัน ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมีความเข้าใจ สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า รวมถึงหมั่นใช้เจลล้างมือ โดยผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลจะนะ ก็จะต้องสวมใส่หน้าทุกคน ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นบุคคลที่แปลกประหลาด

 

 

ล่าสุดตัวแทนประชาชนจะนะที่อาสาช่วยรัฐดูแลโรงพยาบาลสนามโรงเรียนศาสนบำรุง ได้ร่วมกันทำหนังสือส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย /เลขาธิการ ศอ.บต/และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้ย้ายนายอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจาก “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” จากสถานการณ์โรคโควิด19 ระบาดในอำเภอจะนะส่งผลให้โรงพยาบาลจะนะ มีเตียงไม่เพียงพอ โรงพยาบาลจะนะร่วมกับองค์กรในชุมชนอนุญาตให้ “โรงเรียนศาสนบำรุง” จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของอำเภอจะนะ แต่หลังจากที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนศาสนบำรุงเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ฝ่ายปกครองภายใต้การนำของ นายอำเภอจะนะ กลับไม่ลงชื่ออนุมัติรับรอง ให้โรงเรียนศาสนบำรุงเป็นโรงพยาบาลสนาม ส่งผลให้เทศบาลตำบลจะนะไม่สามารถทำเรื่องเบิกจ่ายได้ ภาระจึงตกอยู่กับโรงเรียนเป็นหลัก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง