TrueID

รวมพลคนจะนะ จัดมหกรรมมวยสุดยิ่งใหญ่

รวมพลคนจะนะ จัดมหกรรมมวยสุดยิ่งใหญ่
TNN ช่อง16
29 มีนาคม 2564 ( 13:38 )
111
รวมพลคนจะนะ จัดมหกรรมมวยสุดยิ่งใหญ่
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การแข่งขันชกมวยการกุศล ในศึก"มหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ"  ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันการจัดชกมวยการกุศล ศึก"มหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ"  โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.  นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา  ชมรมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดสงขลา ขนส่งจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.ศราวุธ เจี้ยงเต็ม ผกก.สภ.ควนมีด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมย่อย บ้านพักนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อรับฟังแนวทางการจัดงาน รวมถึงการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้การสนับสนุนแก่ฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดการแข่งขันชกมวยดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. กล่าวว่า ตามที่ชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะดำเนินการจัดชกมวยเพื่อการกุศลในศึก "มหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ 2564" ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามแข่งขันนกเขาชวาหวังดี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสช่วงก่อนเดือนรอมฎอน ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบาย เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ อันนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และรับทราบในการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอีกด้วย ซึ่งทีมงานได้มีการประสานงานโครงการดังกล่าวโดยขอรับการสนับสนุนบุคลากร และหน่วยงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน โดยจะมีการดำเนินการถ่ายทอดสด ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  และช่อง ทรูโฟร์ยู  


สำหรับรายได้จากการรับบริจาคจะมอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  และเป็นสวัสดิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง