รีเซต

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยศตํารวจ 2564 ชั้นสัญญาบัตร 18,099 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยศตํารวจ 2564 ชั้นสัญญาบัตร 18,099 ราย
TNN ช่อง16
21 สิงหาคม 2564 ( 09:31 )
230
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยศตํารวจ 2564 ชั้นสัญญาบัตร 18,099 ราย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 18,099 ราย ดังนี้
เช็กรายชื่อที่นี่ 

>>>  รายชื่อฉบับที่ 1

>>>  รายชื่อฉบับที่ 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง