รีเซต

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่วิริยอุตสาหะ 3,570 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่วิริยอุตสาหะ 3,570 ราย
TNN ช่อง16
3 มิถุนายน 2565 ( 10:16 )
186
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่วิริยอุตสาหะ 3,570 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 3,570 ราย


อ่านรายละเอียดประกาศสำนักรัฐมนตรี และรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับพระราชทานยศ ได้ที่นี่


 


ภาพ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/024/T_0001.PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้อง