TrueID

ทช.นำหินคลุกปรับเกลี่ยถนนให้รถสัญจรได้ พร้อมเร่งผู้รับเหมาก่อสร้างเสร็จโดยเร็ว

ทช.นำหินคลุกปรับเกลี่ยถนนให้รถสัญจรได้ พร้อมเร่งผู้รับเหมาก่อสร้างเสร็จโดยเร็ว
มติชน
29 พฤศจิกายน 2564 ( 21:26 )
41
ทช.นำหินคลุกปรับเกลี่ยถนนให้รถสัญจรได้ พร้อมเร่งผู้รับเหมาก่อสร้างเสร็จโดยเร็ว

ตามที่ สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว ความว่า “ถนนสายดอนมะลิ – แม่แขก (สฎ.2036) แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านแม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งกำลังมีการก่อสร้างถนนคอนกรีต โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ โดยสภาพถนนลื่นทำให้ประชาชนสัญจรไปมาลำบากและเกิดอุบัติเหตุ…” นั้น

 

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทแจ้งว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในข่าว ขอเรียนชี้แจงว่า ถนนสาย สฎ.2036 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 41 – บ้านแม่แขก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานชั้นรองพื้นทางและงานชั้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แต่เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีปริมาณน้ำท่วมขังจำนวนมาก และกัดเซาะผิวจราจรรวมทั้งชั้นรองพื้นทางช่วง กม.ที่ 0+800 ถึง กม.ที่ 1+100 และ ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง กม.ที่ 2+025 จนได้รับความเสียหาย

 

ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทได้ประสานผู้รับจ้างให้แก้ไขปัญหาเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อน โดยนำเครื่องจักรและวัสดุเตรียมพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจร รวมทั้งได้ประชุมหารือร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นร่วมกัน

 

โดยได้ข้อสรุปว่า ให้นำหินคลุกมาถมปรับเกลี่ยเพื่อให้รถสามารถสัญจรไป – มา ได้อย่างปลอดภัยก่อน หลังจากดำเนินการไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ แต่ปัจจุบันยังคงมีฝนตกหนักจึงทำให้งานผิวทางยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติกรมทางหลวงชนบทจะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว กรมทางหลวงชนบทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง