TrueID

ต่อภาษีรถออนไลน์ ง่ายๆด้วยตนเอง รอรับเอกสารที่บ้านได้เลย

ต่อภาษีรถออนไลน์ ง่ายๆด้วยตนเอง รอรับเอกสารที่บ้านได้เลย
TrueID
8 ธันวาคม 2563 ( 10:02 )
1.7K
ต่อภาษีรถออนไลน์ ง่ายๆด้วยตนเอง รอรับเอกสารที่บ้านได้เลย

สำหรับผู้ขับขี่รถแล้ว สิ่งสำคัญในแต่ละปีคือการต่อภาษีรถ กรมขนส่งทางบกมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์อายุไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 5 ปี ได้ต่อภาษีออนไลน์ง่ายผ่านอินเตอร์เน็ต รอรับเอกสารได้ที่บ้าน วันนี้ trueID news จะมาแนะนำขั้นตอนการต่อภาษีประจำปีที่เราทำเองได้ทุกที่

 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้ สามารถใช้บริการช่องทาง ชำระภาษีรถ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกช่องทาง ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Truemoney Wallet

 

ชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ทำง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีที่บ้าน หมดปัญหาติดวันหยุดยาวต่อภาษีไม่ทัน  

 

1.ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปี ซึ่งจะตรงกับวันที่และเดือนในการจดทะเบียนรถครั้งแรก โดยตรวจสอบได้จากคู่มือรถ หรือ เครื่องหมายการเสียภาษี , เข้าเว็บไซต์ชำระภาษีรถออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกhttps://eservice.dlt.go.th/ 

 

 

จากนั้นเลือกเมนู สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี สามารถตรวจสอบได้ทั้งวันครบอายุภาษีรถ อัตราค่าภาษีที่ต้องชำระ และหากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนจะปรากฏข้อมูลแจ้งให้เจ้าของทราบด้วย

 

 

2.เตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย คู่มือรถฉบับจริงหรือสำเนา, จัดทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และหากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพให้นำเข้าตรวจกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เรียบร้อยก่อน เช่น รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปีขึ้นไป หรือรถที่ติดตั้งแก๊สต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

 

3.ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ล่วงหน้า 90 วันก่อนครบอายุภาษี ดังนั้นหลังจากทราบวันครบอายุภาษี เตรียมเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ควรดำเนินการชำระภาษีล่วงหน้า โดยมีช่องทางให้เลือกใช้บริการหลายช่องทาง สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี

 

เงื่อนไขสำหรับรถที่ไม่ต้องตรวจสภาพ สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้เลยมีดังนี้

 

1.จะต้องเป็น รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เท่านั้น

2.รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ อายุต้องไม่เกิน 7 ปี หากเกินไม่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ต้องไปต่อเองที่ขนส่ง

3.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุต้องไม่เกิน 5 ปี หากเกินไม่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ต้องไปต่อเองที่ขนส่ง

4.รถที่จะต่อภาษีออนไลน์ เป็นรถที่ทะเบียนจังหวัดใดก็ได้

5.รถที่ค้างชำระภาษีจะต้องไม่เกิน 1 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน เท่านั้นหากเกินไม่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ต้องไปต่อเองที่ขนส่ง

 

การชำระภาษีรถ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็สามารถ ชำระภาษีรถ ประจำปีได้ โดยเมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

 

การต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้านั้น สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน หรือ 90 วันก่อนที่ภาษีรถยนต์ จะหมดอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายและขั้นตอนเหมือนการต่อภาษีตามปกติ

 

 

 

หากต่อภาษีล่าช้าจะมีผลอย่างไร?

 

การชำระภาษีรถประจำปีล่าช้าจะมีค่าปรับร้อยละหนึ่งต่อเดือน และหากไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันเกิน 3 ปี จะส่งผลให้ทะเบียนรถถูกระงับทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนรถได้ ทั้งการโอนเปลี่ยนชื่อ แจ้งเปลี่ยนสี แก้ไขรายการคู่มือรถ เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากในภายหลัง  จึงขอให้เจ้าของรถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ส่วนเจ้าของรถที่หยุดใช้รถ เลิกใช้รถ หรือรถชำรุดสูญหาย เป็นเหตุให้รถใช้งานไม่ได้ทุกกรณี ให้แจ้งการไม่ใช้รถ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ เพื่อไม่ให้มีภาระต้องชำระภาษีประจำปี.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  •  ขั้นตอนการ ต่อภาษีรถ ด้วยตัวเอง และค่าใช้จ่ายในการต่อภาษี

 

++++++++++

Image by functional asethetics from Pixabay 

Image by Free-Photos from Pixabay 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง