รีเซต

โดนใบสั่ง ไม่จ่ายค่าปรับ ต่อภาษีรถไม่ได้ ข่าวนี้จริงไหม

โดนใบสั่ง ไม่จ่ายค่าปรับ ต่อภาษีรถไม่ได้ ข่าวนี้จริงไหม
TNN ช่อง16
3 กันยายน 2566 ( 19:59 )
267
โดนใบสั่ง ไม่จ่ายค่าปรับ ต่อภาษีรถไม่ได้ ข่าวนี้จริงไหม

ทีมงานข่าวนี้จริงไหม tnnthailand จะพาไปหาคำตอบกับ นาย เสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว เกิดจากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กวดขันวินัยการขับขี่ บังคับใช้มาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือ ป้ายภาษี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ในกรณีที่ได้ใบสั่งและจะไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี  แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่


"โดนใบสั่ง แต่จ่ายค่าปรับแล้ว"


สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้ตามปกติ และ รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีได้เลย


"โดนใบสั่ง และ เตรียมจะจ่ายค่าปรับ"

สามารถจ่ายค่าปรับพร้อมต่อภาษีรถยนต์ ที่กรมขนส่งทางบกได้เลย เพราะระบบถูกเชื่อมโยงเอาไว้แล้ว ทำให้เจ้าของรถสามารถรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีได้เลยเมื่อจ่ายค่าปรับ


"โดนใบสั่ง แต่ไม่จ่ายค่าปรับ"

สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ แต่กรมการขนส่งทางบก จะออกป้ายวงกลมชั่วคราวที่มีอายุ 30 วันให้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสยื่นเรื่องโต้แย้ง ในกรณีที่ปฏิเสธการกระทำความผิด หรืออาจยังไม่พร้อมจ่ายค่าปรับ มีเวลา 30 วันให้ไปดำเนินการ ซึ่งหากจ่ายค่าปรับแล้วจึงจะได้รับป้ายวงกลมของจริง

แต่หากประชาชนยังไม่ชำระค่าปรับ ภายใน 30 วัน แล้วนำป้ายชั่วคราวไปใช้แทน ถือว่าเป็นการขับรถโดยไม่มีป้ายภาษี มีโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา 11 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนน
สำหรับสถิติการดำเนินการรับชำระค่าปรับใบสั่งจราจร ของกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม ถึง 22 สิงหาคม 2566 มีประชาชนมาต่อภาษีรถยนต์พร้อมจ่ายค่าปรับแล้วรวมกว่า ร้อยละ 99.89 


ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระ และคะแนนความประพฤติได้ จากเว็บไซต์ E-ticket PTM และแอปพลิเคชัน ขับดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้เขียนข่าว

เรียบเรียงโดย : ธัญรมณ ไพศาลสุนทรกิจ

ผู้สื่อข่าวสายสังคม คอลัมน์ ข่าวนี้จริงไหม?
ที่มาภาพนิ่ง

ช่างภาพTNN ถ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง